Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 175-191

Article title

Człowiek każdy, jako fenomen „czterdzieści i cztery”. Przegląd interpretacji

Authors

Title variants

EN
Every man as a phenomenon of “forty and four”. Review of interpretation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu dokonanie przeglądu koncepcji odczytania słów „czterdzieści i cztery” z dramatu Dziady, części III Adama Mickiewicza oraz zaprezentowanie nowej autorskiej interpretacji. Interpretacja ta będzie się odwoływać do historii rodu Napoleona Bonaparte. Prześledzimy powiązania Widzenie ks. Piotra z Napoleonem I, Napoleonem II oraz Ludwikiem Napoleonem Bonaparte. Analizie zostanie również poddana niezachwiana wiara Mickiewicza w siłę tego francuskiego rodu.
EN
The article aims to review the concept of reading the words “forty and four” from Adam Mickiewicz’s drama Dziady (Part III) and to present a new author’s interpretation that makes reference to the history of the Napoleon Bonaparte family. We will follow the links of the Widzenie ks. Piotra with Napoleon I, Napoleon II and Ludwik Napoleon Bonaparte. Mickiewicz’s unwavering faith in the strength of this French line of monarchs will also be analysed.

Year

Volume

14

Pages

175-191

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Adam Mickiewicz. Wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował S. Pigoń, Warszawa 1958.
 • Borejsza J.W., Sekretarz Adama Mickiewicza, Gdańsk 2005.
 • Czeppe M., Jeszcze w sprawie „czterdzieści i cztery”, „Sobótka” 1982, nr 3-4.
 • Dernałowicz M., Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832-czerwiec 1834. Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza, Warszawa 1996.
 • „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat – adaptacje – tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999.
 • Forstner D., Die Welt der Symbole, Innsbruck 1961.
 • Gille-Maisani J.-C., Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuraś, K. Rytel, Warszawa 1987.
 • Gliński M., Mickiewicz – A imię jego czterdzieści i cztery, https://culture.pl/pl/artykul/mickiewicz-a-imie-jego-czterdziesci-i-cztery [dostęp: 2.05.2019].
 • Janion M., Do Europy… tak, ale z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.
 • Kępiński Z., ,,Czterdzieści i cztery”. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa 1980.
 • Kleiner J., Mickiewicz, t. 2, Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1997.
 • Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.
 • Kolbuszewski S., 40 i 4 czy 44, „Ruch Literacki” 1930, nr 2.
 • Kowalski J.A., Mickiewiczowska zagadka: „A imię jego czterdzieści i cztery”, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9763 [dostęp: 3.05.2019].
 • Krzyżanowski J., XLIV, „Życie Literackie” 1955, R. V, nr 48 (201).
 • Mickiewicz A., Dzieła, t. 12, Trybuna Ludów, Warszawa 1955.
 • Mickiewicz A., Dzieła, t. 13, Pisma różne, Warszawa 1955.
 • Mickiewicz A., Dzieła wszystkie [wyd. sejm.], t. 16, Warszawa 1949.
 • Mickiewicz A., Dzieła, t. 11, Literatura słowiańska, Kurs trzeci i czwarty, Warszawa 1955.
 • Mickiewicz A., Dzieła, t. 3, Utwory dramatyczne, Warszawa 1955.
 • Moje herezje antynarodowe – rozmowa z Marią Janion, wywiad J. Kurskiego, http://wyborcza.pl/1,76842,3374302.html [dostęp: 8.10.2019].
 • Niemojewski A., Dawność a Mickiewicz. Filozofja Mickiewicza. Liczby i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje improwizacji, Warszawa-Lublin-Łódź-Poznań-Kraków 1920.
 • Niewiarowicz A.L., Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, Lwów 1878.
 • Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 6, Proza, cz. 1, Warszawa 1971.
 • Profilowanie pojęć. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Lublin 1993.
 • Słowacki J., Dzieła wybrane, Wrocław 1979.
 • Szyper H., Adam Mickiewicz. Poeta i człowiek czynu, Warszawa 1949.
 • Urbankowski B., Adam Mickiewicz. Tajemnice wiary, miłości i śmierci, Poznań 2016.
 • Weintraub W., Geometria w funkcji chwytu literackiego: mickiewiczowskie „czterdzieści i cztery”, „Pamiętnik Literacki” 1980, 71, z. 4, s. 287-294.
 • Wesołowski M., Znowu o „czterdzieści i cztery”, https://www.polskacanada.com/mariusz-wesolowski-znowu-o-czterdziesci-i-cztery [dostęp: 23.12.2019].
 • Widacka H., Orzeł Tretera, http://www.wilanow-palac.pl/orzel_tretera.html [dostęp: 23.12.2019].
 • Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a1168a29-6e38-4e9a-b96e-80eb61a6a602
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.