Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(8) | 137-160

Article title

Realizacja prawa do pracy osób z niepełnosprawnościami w świetle Karty Praw Osób Niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
The right to work for with disabilities in the light Charter of Fundamental Rights of Persons with Disabilities

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W pracy przedstawiono analizę dokumentów rządowych dotyczących realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w kontekście prawa do pracy. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest kierunkom zmian prawa w zakresie zatrudnienia. W dalszej części zaprezentowano efekty tych działań w postaci zmian wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym i chronionym rynku pracy.
EN
The paper presents an analysis of government documents relating to the implementation of the Charter of the Rights of Persons with Disabilities in the context of the right to work. The main part of the work is devoted to the directions of the changes in employment law. The following presents the effects of these operations in the form of changes in the employment rate of people with disabilities in the competitive and sheltered labour market.

Year

Issue

Pages

137-160

Physical description

Dates

printed
2013-08-30

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Barczyński A., Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych, Warszawa, KIG-R, 2008
 • Barczyński A., Skuteczność polskiego modelu aktywizacji zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Zatrudniając niepełnosprawnych: Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, red. B. Gąciarz, E. Giermanowska, Warszawa, ISP, 2009
 • Dane SODiR PFRON (aktualizacja na dzień 7 stycznia 2013 roku), http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/(l5iane7hW5Wxx6KZcIDWz5Wzip-nj9GhaZSdntyyU6Dfjpiin5iZnuayVJewdszIpMPF3dLrk-MnfxsfXnNDV0dKvT5WngpqXZ5GU29_rQ6Dz)/files/niepelnosprawnosc_w_liczbach/rynek_pracy/dane_z_sodir_pfron_7.01.2013.xls (dostęp: 2013-05-24).
 • Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2002 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2003
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2003 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2004
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2004 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2005
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2005 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2006
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2006 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2007
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2007 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2008
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2008 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. „Karta Praw Osób Niepełnosprawnych”, Warszawa, 2009

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a11eaa21-de89-4e14-b00f-55657bc60d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.