PL EN


2015 | 18 | 349-362
Article title

The classical culture in the modern World

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author discusses the impact of classical antiquity on the modern culture, particularly in Poland. He tried to point out that ill-considered and harmful educational reforms have reduced or even eliminated the classical education from the school system in Poland, as in several other countries. Now we are witnessing the decline and collapse of classical humanism. But on the other hand it is difficult to imagine that the viivifying stream of ancient culture woluld dry up finally in our times. We believe that our world of western civilization does not want and cannot renounce the values that have created and shaped the ancients.
Year
Issue
18
Pages
349-362
Physical description
Contributors
References
 • Bogaj A., 2003, ‘Liceum’, [in:] E. Adamczuk et al., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa, p. 1059.
 • Davies J. K., 2003, Demokracja w Grecji klasycznej, tłum. G. Muszyński, Warszawa.
 • Delanois M., 1980, Le classicisme antique est un humanisme, Namur.
 • Dziennik Urzędowy 1932 = Dziennik Urzędowy Ministerstwa WRiOP Nr 4 (1932), poz. 32 „O ustroju szkolnictwa”.
 • Jaroszyński P., 2004, ‘Kalokagathia’, [in:] A. Maryniarczyk et al. (eds.), Powszechna encyklopedia filozofii”, t. V, Lublin, pp. 444-447.
 • Kalinowski L., 1995, ‘Antyk w dziejach sztuki polskiej’, [in:] A. Rabińsksa (red.), Tradycje antyczne w kulturze europejskiej – perspektywa polska, Warszawa, pp. 19-46.
 • Kumaniecki K., 1948, Demokracja ateńska, Warszawa.
 • Kupiszewski H., 1988, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa.
 • Marrou H.-I., 1969, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, 1969.
 • Mikołajczak A. W., 2005, Łacina w kulturze polskiej, wyd. 2, Wrocław.
 • Popiak W., 1990, Języki klasyczne – łacina i greka w średniej szkole ogólnokształcącej w Polsce w latach 1919-1939. Z badań nad programami, metodami i podręcznikami, Warszawa.
 • Sondel J., 1995, Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej [in:] A. Rabińska (red.), Tradycje antyczne w kulturze europejskiej. Perspektywa polska, Warszawa 1995, pp. 47-69.
 • Srebrny S., 1984, ‘Co zawdzięczamy kulturze świata antycznego?’, [in:] S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa, pp. 35-37.
 • Stabryła S., 1983, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków.
 • Stabryła S., 1992, Starożytny Rzym, Warszawa.
 • Stabryła S., 2007, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa.
 • Waquet F., 2004, ‘Łacina – język powszechnej komunikacji’, [in:] J. Axer (red.), Łacina jako język elit, Warszawa, pp. 461-463.
 • Zieliński T., 1922, Świat antyczny a my, Zamość.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a123830e-a7ad-4fa0-a1ae-ee03c9960e30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.