Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 48-56

Article title

Przygotowanie menedżerów do problemów rynku pracownika. Programy kształcenia menedżerów wobec problemów różnorodności i równowagi praca-życie

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Rynek pracownika skłania przedsiębiorstwa do adaptacji wobec zachodzących na nim zmian. Wzmacniają one swoje zarządzanie zasobami ludzkimi, intensyfikując lub modernizując swoje dotychczasowe działania. Potrzebne są rozwiązania skoncentrowane na perspektywie pracownika. Są nimi m.in. zarządzanie różnorodnością i programy równowagi praca-życie. Autorzy postawili sobie pytanie, czy polskie uczelnie dają menedżerom wiedzę o tych zagadnieniach, a przez to przygotowują ich do zmian na rynku pracy. Dokonano przeglądu programów kształcenia najlepszych wydziałów zarządzania w kraju. Tematykę różnorodności odnaleziono w połowie uczelni, tematykę zaś równowagi praca-życie – tylko w jednej. Zagadnienia te traktowane są w programach kształcenia marginalnie, co utrwala tradycyjny kierunek kształcenia menedżerów i nie wzmacnia perspektywy pracownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Contributors

author
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a1298912-ddd2-4415-be9a-00e42dddd2b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.