PL EN


Journal
2015 | 41 | 1 | 67-76
Article title

Etyka niejawnej obserwacji uczestniczącej jako metody badawczej stosowanej w naukach społecznych

Content
Title variants
EN
The ethics of covert participant observation as a research method applied in social studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Covert participant observation is an example of ethically controversial quality method applied in social studies. This article presents the main dilemmas faced by researchers analysing difficult environments in order to gather valuable data in the most harmless for the subjects of their research way. The knowledge about the possible strategies is provided by three quoted examples of field research carried out in isolated environments.
PL
Niejawna obserwacja uczestnicząca stanowi przykład etycznie dyskusyjnej metody jakościowej, stosowanej w naukach społecznych. Niniejszy artykuł prezentuje główne dylematy, z którymi badacze analizujący trudne środowiska muszą się zmierzyć, aby zgromadzić wartościowe dane w nieszkodliwy dla obiektów ich badań sposób. Wiedzy na temat możliwych strategii, dostarczają trzy przytoczone przykłady badań terenowych, realizowanych w środowiskach izolowanych.
Journal
Year
Volume
41
Issue
1
Pages
67-76
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
 • Calvey D. (2008), The art and politics of covert research: Doing „situated ethics” in the field, „Sociology”, 42 (5), red. Crow G., British Sociological Association, London.
 • Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, tłum. S. Dymczyk, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Kamiński M.M. (2006), Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kodeks Etyki Socjologa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dnia 25 marca 2012 r., źródło internetowe: www.is.uw.edu.pl/wpcontent/uploads/KodeksEtyki-Socjologa.pdf [data dostępu 5.01.2015].
 • Kurzępa J. (2010), Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Olson R., Verley J., Santos L., Salas C. (2004), What we teach students about the Hawthorne Studies: A review of content within a sample of introductory I-O and OB textbooks, [w:] The Industrial-Organizational Psychologist, Vol. 41, No. 3, red. L. Steelman, Society for Industrial and Organizational Psychology, Inc., Bowling Green.
 • Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, t. I: Filozofia starożytna i średniowieczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, t. II: Filozofia nowożytna do 1830 roku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, t. III: Filozofia XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a139063f-a8ad-4b36-a989-6c00a6b6a1a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.