PL EN


2018 | 1 | 36-45
Article title

Dojrzałość do macierzyństwa nastoletnich matek w perspektywie psychospołecznej

Content
Title variants
EN
Maturity of motherhood of teenage mothers in psychosocial perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Macierzyństwo jest posłannictwem i zadaniem rozwojowym kobiety. Uznawane jest za jedno z ważniejszych zadań życiowych, które realizują kobiety na różnych etapach swojego życia. Macierzyństwo nie tylko znacząco wpływa na życie matki, ale także powoduje wiele zmian na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania: emocjonalnej, społecznej, poznawczej, a także fizycznej. Macierzyństwo nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy jest realizowane przez nastoletnie matki. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania istotnych czynników, warunkujących dojrzałość nastolatki do podjęcia się tej ważnej roli życiowej, jaką jest rola matki. Autorka publikacji chciałaby pokazać, że macierzyństwo nieletnich, mimo iż należy je uznać za kryzys życiowy, krytyczne wydarzenie w życiu młodej dziewczyny, może być dla niej także szansą rozwoju, pozytywnie wpływającą na jej dojrzałość.
Year
Issue
1
Pages
36-45
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Bidzan M. (2013). Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Bielecki J. (2011). Wsparcie społeczne i inteligencja emocjonalna u ojców dzieci autystycznych. W: B. Kałdon, I. Kurlak (red.), Człowiek w obliczu trudnej sytuacji życiowej. Sandomierz-Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.
 • Brzezińska A.I., Janiszewska-Rain J. (2005). W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Cieślak R. (2000). Wsparcie społeczne a stres w pracy. Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kubacka-Jasiecka D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie ii Profesjonalne.
 • Obuchowska I. (1996). Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Obuchowska I. (2012). Dorastanie – między mocą a bezsilnością. W: Z. Izdebski (red.), Zagrożenia okresu dorastania. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Sęk H. (1998). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sękowska M. (2000). Neopsychoanalityczna koncepcja rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona. W: P. Socha (red.), Duchowy rozwój człowieka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Skowrońska-Zbierzchowska A. (2010). Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Żelazkowska M. (2016). Wczesne macierzyństwo – kryzys czy szansa? Olsztyn: Olsztyńska Wyższa Szkoła im. J. Rusieckiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a144e8c8-5f08-4994-ae23-8327914c7589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.