Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(21) | 79-94

Article title

Identyfikacje terytorialne a nowe media. Więź lokalna a więzi internetowe

Content

Title variants

EN
Territorial Identities and New Media. Local Ties and Internet Ties

Languages of publication

PL

Abstracts

Identyfkacje terytorialne: europejskie, krajowe i lokalne, są od dawna uważane za podstawowe dla tożsamości jednostek. Nowe media oraz powstające na ich bazie grupy tak silnie wpływają na swych uczestników, że stawia się niekiedy tezę, iż stają się one źródłem nowych identyfikacji, sentymentów i lojalności. Artykuł stara się zweryfikować tę hipotezę na podstawie badań Eurobarometru (EB83.4 z 11.2015), który pozwala na pokazanie wyników dla Polski na tle innych krajów europejskich. Artykuł stawia pytanie o wpływ postaw wobec serwisów społecznościowych na identyfikacje terytorialne. Analizy empiryczne wskazują, że chociaż nowe więzi są silne i bardzo różnicują mieszkańców obszaru europejskiego, ale nie tylko nie stanowią alternatywy wobec tradycyjnych więzi, niekiedy nawet je wzmacniają. Szczególnie dodatnio wpływają na świadomość proeuropejską. W konsekwencji są skorelowane z silnym poparciem dla integracji europejskiej.
EN
Local, regional, national and European identities are considered the bases for determining the people’s public identities. However, new media, and new social groups rooted in them, exert signifcant influence over their participants compared to traditional group ties. Therefore, many authors argue that they are becoming a source of new identities, sentiments and loyalties. This article attempts to verify the hypothesis regarding the influence of attitudes toward the social media on the territorial identities in Europe using the data from Eurobarometer (EB83.4, November 2015), which allows for a comparison of the results from Poland and other European countries. The results of the empirical analyses suggest that although the new ties are signifcant and often polarising for the Europeans, they do not become an alternative for the traditional ties; furthermore, they strengthen them occasionally. They especially reinforce the pro-European notions. As a result, they correlate with a very strong support for the European integration.

Year

Issue

Pages

79-94

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Aboujaoude, E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów: mroczna strona e-osobowości. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Batorski, D. (2005). Internet a nierówności społeczne. Studia Socjologiczne, 2, 107–131.
 • Batorski, D. (2006). Cyfrowy podział w Polsce. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu (332–333). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Batorski, D. (2015). Technologie i media w domach i w życiu Polaków. W: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (355–377). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Pobrano z: http://diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf (1.02.2017).
 • Batorski, D., Marody, M., Nowak, A. (red.). (2006). Społeczna przestrzeń Internetu. Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion SA.
 • Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Poznań: Rebis.
 • CBOS. (2016). Korzystanie z internetu. Komunikat z badań nr 92/2016.
 • DiMaggio, P., Hargittai, E., Neuman, R., Robinson, J. (2001). Social Implications of the Internet. Annual Revue of Sociology, 27, 307–36.
 • Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Gustowski, W. (2012). Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia: Novae Res.
 • Kaliszewska, K. (2010). Nadmierne używanie Internetu: charakterystyka psychologiczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kinal, J., Rykiel, Z. (red.). (2013). Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej Internetu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Krejtz, K., Krejtz, I. (2006). Ja w sieci – sieć we mnie. Zależności pomiędzy doświadczeniami relacji w Internecie a reprezentacją obrazu siebie. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu (91–112). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Ogonowska, A. (2014). Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2006). Blogi jako przejaw współczesnego trybalizmu. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu (147–163). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.
 • Polskie nastolatki nie potrafą żyć bez internetu. Co trzeci jest online cały czas. PAP, kurier.pap.pl (20.12.2016).
 • Rosanwallon, P. (2011). Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Szpunar, M. (2004). Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności – eksplikacja socjologiczna. Studia Socjologiczne, 2, 95–135.
 • Sztompka, P. (2002). Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Tadeusiewicz, R. (2002). Społeczność Internetu. Warszawa: Akademicka Ofcyna Wydawnicza EXIT.
 • Wallace, P. (2001). Psychologia Internetu. Poznań: Rebis.
 • Żyjemy w świecie, w którym portale kształtują rzeczywistość. Zjadacze czasu. Wyniki ankiety E-Samorządowcy: czy mają Państwo konto społecznościowe? PAP Serwis samorządowy. Pobrane z: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/171405/Zjadacze-czasu-Wyniki-ankiety-E-Samorzadowcy-czy-maja-Panstwo-konto-spolecznosciowe (4.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a14ed2e1-9810-4a8d-b583-b4e54029b15b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.