PL EN


2014 | 198 cz 2 | 13-26
Article title

Modyfikacje strategii finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (na podstawie wybranych wyników badań empirycznych)

Content
Title variants
EN
Modification of Financing Strategies for Micro, Small and Medium Enterprises in the Process of Internationalisation (Based on Some Empirical Results)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the concept of financing of SMEs in the process of internationalization. Indicated changes in the financing of the strategy as a result of the internationalization of business, long-term goals and internationalized activities of SMEs, presented determinants shaping strategy and internationalized business financing. An important part of the study is to present scenarios internationalized corporate finance division, depending on the adopted instrument of internationalization.
Year
Volume
Pages
13-26
Physical description
Contributors
References
  • Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Kosowska M.: Modus przekształceń strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie analizy wybranych wyników badań empirycznych). W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2013. Red. A. Bielawska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 752, Szczecin 2013.
  • Kosowska M.: Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Praca doktorska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
  • Różański J.: Przedsiębiorstwo zagraniczne w Polsce. Rozwój, finansowanie, ocena. PWE, Warszawa 2010.
  • Zorska A.: Ku globalizacji. WN PWN, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1921f4b-2caa-468a-840a-dacd0b9e284b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.