PL EN


2014 | 180 cz 2 | 55-66
Article title

Efektywność inwestowania w ramach III filara systemu emerytalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The research results of pension system in Poland (the first and second pillar) indicate that retiring will be connected with necessity of significant expenses reduction, what consequently will lower the current life level. The forecasted low level of new pension system effectiveness (the first and second pillar) leads to necessity of saving capital by instruments belonging to the third pension pillar of voluntary character. This paper presents the effectiveness of investment funds which constitute the basis of this part of the pension system, as well as chosen investment strategies used by pension system participants.
Year
Volume
Pages
55-66
Physical description
Contributors
References
  • 1.Dybał M.: Efektywnośc inwestycyjna funduszy emerytalnych. CeDeWu, Warszawa 2008.
  • 2.Gruszecki T.: Próba określenia III filara. "Nowe Ubezpieczenia" 2001, nr 7(33).
  • 3.Olc G.: Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz wybrane aspekty procesu inwestycyjnego z punktu widzenia audytu wewnętrznego. Pionner Pekao TFI, Spotkanie Branżowego Koła Finansowego, 24 kwiecień 2013.
  • 4.Perez K.: Efektywność funduszy inwestycyjnych - podejście techniczne i fundamentalne. Difin, Warszawa 2012.
  • 5.Szczepański M.: Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego. Wydawnictwo Politechniki, Poznań 2006.
  • 6.Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546, art. 3, pkt 1.
  • 7.Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Dz.U., nr 75, poz. 398.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1a6630e-dce5-445b-a16f-fde9aeaef6e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.