Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 130-139

Article title

Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
Senior at the center of educational activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące stale rozwijanych w nowoczesnym społeczeństwie ofert edukacyjnych dla seniorów, uwzględniających proces edukacyjny jako ustawiczny. Realizacja działań edukacyjnych, których beneficjentami są osoby starsze, jest tu wyrazem zarówno opiekuńczej funkcji państwa, uwzględniającego postępujące starzenie społeczeństwa, ale także naturalnym dążeniem samych seniorów do aktywnej partycypacji w stale zmieniającym się społeczeństwie.

Year

Issue

2

Pages

130-139

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

References

 • Bauman Z. (2008). Płynny lęk. Wyd. Literackie, Kraków.
 • Czerniawska O. (2009). Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).
 • Halicki J. (2009). Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).
 • Hrapkiewicz H. (2013). Uniwersytety trzeciego wieku jako jedna z form kształcenia osób starszych. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.
 • Kuchcińska M. (2009). Edukacja przeciw marginalizacji seniorów. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).
 • Majewska – Kafarnowska A. (2009). Edukacja (seniorów?) w procesie rewalidacji społecznej starzejącego się społeczeństwa. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).
 • Kamiński A. (1978). Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa.
 • Kwiatkowska H. (1997). Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa.
 • Pomykało W. (1997). Encyklopedia Pedagogiczna, Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Sikora M. (2013). Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.
 • Sienkiewicz - Wilowska J. A. (2013). Społeczne aspekty bycia seniorem a rozwój osób w okresie późnej dorosłości. W: Edukacja osób starszych. Uwarunkowania. Trendy. Metody, Wyd. STOP, Warszawa.
 • Szarota Z. (2009). Seniorzy w przestrzeni kulturalno – edukacyjnej społeczeństwa wiedzy. W: A. Stopińska-Pająk (red.), Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Chowanna, 2 (33).
 • Szymański M.J. (2009). Edukacja we współczesnej debacie publicznej, „Debata Edukacyjna”, 2.
 • Szymański M.J. (2002). Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wyd. AP, Kraków.
 • Wiatrowski Z. (2005). Podstawy pedagogiki pracy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a1af4b4a-cbcc-47d2-9456-5cd3608523ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.