Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 11-16

Article title

Reaktywne formy tlenu w mechanizmach obronnych roślin

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

Reactive Oxygen Species in plant defense reactions

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Czy rośliny potrafią skutecznie bronić się przed bakteriami, wirusami i grzybami atakującymi ich komórki? Czy w toku ewolucji wykształciły mechanizmy obrony przed czynnikami stresowymi występującymi w środowisku? Niegdyś sądzono, że rośliny pozbawione są specyficznych systemów obronnych. Obecnie wiadomo, że rośliny potrafią skutecznie odeprzeć atak mikroorganizmów, jak również niwelować skutki stresu środowiskowego. Jedną z pierwszych odpowiedzi obronnych komórek roślinnych jest zmiana przepuszczalności błony komórkowej, czego następstwem jest przepływ jonów w poprzek błony i jej depolaryzacja. Tego typu zmiany prowadzą do zwiększonej syntezy reaktywnych form tlenu (RFT). Gwałtowny wzrost stężenia RFT w tkankach roślinnych, występujący w wyniku kontaktu rośliny z mikroorganizmem lub szkodliwym czynnikiem abiotycznym określany jest mianem wybuchu tlenowego. Konsekwencją zwiększonego stężenia RFT w komórkach roślinnych jest uruchomienie łańcucha przemian biochemicznych mających na celu zwiększenie odporności roślin poprzez indukcję reakcji nadwrażliwości oraz uruchomienie syntezy składników komórkowych barier strukturalnych.
EN
Could plants successfully defend themselves against bacteria, viruses and fungi attacking their cells? Have plants developed defense mechanisms against stress factors occurring in the environment during evolution? Once it was thought that plants do not posses specific defense systems against stress, however, currently it is known that, plants can successfully fend off the attack of microorganisms as well as minimize effects of environmental stress. One of the first plant cells defense response is an alternation in membrane permeability what results in flow of ions and cell membrane depolarization. Such changes lead to an increase in synthesis of reactive oxygen species (ROS). Rapid increase in the concentration of ROS in plant tissues occurring after contact of a plant with microorganisms or abiotic stress factors is commonly termed as respiratory burst In consequence the high concentration of ROS in plant tissues triggers chain of biochemical reactions leading to activation of systemic plant resistance. The increase in plant resistance is possible due to the activation of Hypersensitive Reaction and and biosynthesis of cell components of plant structural barriers.

Year

Issue

4

Pages

11-16

Physical description

Dates

published
2014-12-17

Contributors

author
  • Instytut Podstaw Chemii Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a1c26534-5255-4030-8755-a01af8aa0858
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.