PL EN


2019 | 40 | 2 | 73-85
Article title

Myśl pedagogiczna Antonia Rosminiego i Jana Bosko – wzajemne inspiracje

Content
Title variants
EN
The Pedagogical thought of Antonio Rosmini and John Bosco – mutual inspirations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jan Bosko otwarty był na współczesną mu myśl pedagogiczną, prądy kulturalne i osoby jego czasów. Żył w stuleciu pedagogii, obfitującym w wielkie nazwiska: Herbarta, Pestalozziego, Froebla, Girarda, i nadal będącym pod wpływem idei Jana Jakuba Rousseau. We Włoszech działają wówczas: Aporti, Lambruschini, Rayneri, Rosmini, Tommaseo i Allievo. Jan Bosko łączy trwałe wartości tradycji z nowymi rozwiązaniami, by doprowadzić młodego człowieka do pełni człowieczeństwa. W tej perspektywie trzeba odczytywać wszystkie tezy pedagogiczne głoszone przez A. Rosminiego: w centrum pedagogiki jest osoba. Wszystko, czego człowiek się podejmuje, ma służyć dobru poszczególnej osoby. Osoba jest celem wszelkich ludzkich zbiorowości, inicjatyw, interesów i organizacji.
EN
John Bosco was open to the contemporaneous pedagogical thought, cultural currents, and people of his time. He lived in a century of pedagogy, abounding in recognized names: Herbart, Pestalozzi, Froebel, Girard, and still remaining under the influence of the ideas formulated by Jean-Jacques Rousseau. The contemporary Italy provided ground for such personalities as Aporti, Lambruschini, Rayneri, Rosmini, Tommaseo and Allievo. John Bosco combined the lasting values of tradition with new solutions to allow young people rise to the fullness of humanity. It is in this perspective that all the pedagogical theses outlined by A. Rosmini must be read: all that a man undertakes is to serve the good of the individual. The person is the goal of all human communities, initiatives, interests and organisations.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
73-85
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Aubry, Joseph. 1994. W szkole duchowej księdza Bosko, tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Bazzichi, Oreste. 2008. Rec.: Giorgio Campanini, Antonio Rosmini fra politica ed ecclesiologia, Bologna 2006, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 3, 426-428.
 • Bissoli, Cesare. 2001. Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko, tłum. Kazimierz Misiaszek. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Borkowski, Paweł. 2006. Filozofia społeczno-polityczna Antonia Rosminiego. Człowiek w Kulturze, 18, 121-140.
 • Borkowski, Paweł. 2008. Od chrześcijaństwa do polityki: koncepcja Antonia Rosminiego. Społeczeństwo, 4-5, 543-554.
 • Borkowski, Paweł. 2009. Podstawowe normy społeczno-polityczne w systemie filozoficznym Antonia Rosminiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Bosco, Teresio. 2002. Złote myśli Księdza Bosko, tłum. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Bosko, Jan. 1998. System prewencyjny w wychowaniu młodzieży. W: Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, red. Józef Wilk, 213-219. Lublin: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Bosko, Jan. 2015. Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Braido, Pietro. 1964. Il sistema preventivo di Don Bosco. Zürich-Schweiz: PAS-Verlag.
 • Braido, Pietro. 1999. Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS.
 • Cian, Luciano. 2001. Wychowanie w duchu księdza Bosko, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • De Pieri, Severino. 2002. Ukierunkowanie w wychowaniu i towarzyszenie powołaniu, tłum. Lidia Furman. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Desramaut, Francis. 1990. Ksiądz Bosko i życie duchowe, tłum. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Franciszek. 2015. Jak ksiądz Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży. List Ojca Świętego Franciszka w Dwusetlecie urodzin św. Jana Bosko (24 czerwca 2015). W: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, cz. 2, red. Stanisław Chrobak, 283-288. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Jan Paweł II. 1988. List apostolski „Iuvenum patris” w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko.
 • Ortelli, Paola. 2014. Człowiek, polityka i ekonomia według Antonia Rosminiego, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 2, 160-175.
 • Romano, Antonino. 2017. Ksiądz Bosko katecheta młodych: panorama katechetyczno-metodologiczna, tłum. Robert Wróblewski. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, 1(4), 73-112.
 • Rosmini, Antonio. 2004. Cele filozofii. Teksty wprowadzające w filozofię, wybór, tłum., wprowadzenie Paweł Borkowski. Warszawa-Lublin: Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”.
 • Schepens, Jacques. 2017. Natura ludzka w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko, tłum. Piotr Przesmycki. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej, 2(5), 19-51.
 • Seremak, Waldemar. 2012. Rosmini-Serbati Antonio. W: Encyklopedia katolicka, t. 17, 343-344. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Skrzypczak, Robert. 2013. Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego ojca personalizmu europejskiego. Kraków: Wydawnictwo AA.
 • Valle, Alfeo. 1988. Don Bosco e Rosmini. Rovereto: Longo.
 • Vecchi, Juan E. 2001. Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, tłum. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Weinschenk, Reinhold. 1996. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Wirth, Morand. 2009. Ksiądz Bosko i Rodzina Salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), tłum. i oprac. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 • Wroczyński, Krzysztof. 2006. Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji A. Rosminiego. Człowiek w Kulturze, 18, 97-111.
 • Wroczyński, Krzysztof. 2007. Rosmini (Rosmini Serbati) Antonio. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, red. Andrzej Maryniarczyk, 820-824. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Wroczyński, Krzysztof. 2010. Autentyczny filozof. Antonio Rosmini o filozofii politycznej. Społeczeństwo, 1, 143-149.
 • Źródła salezjańskie. 2016. T. 1: Ksiądz Bosko i jego dzieło (część druga), red. Aldo Giraudo. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a1daea52-4a10-4bd6-9839-362172428eca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.