Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 5-6(518-519) | 40–45

Article title

HUMANISTYCZNA ANALIZA POLITYKI MIESZKANIOWEJ JAKO PODEJŚCIE DO BADANIA MIESZKALNICTWA ROZWIJANE W INSTYTUCIE POLITYKI SPOŁECZNEJ UW

Selected contents from this journal

Title variants

EN
HUMANISTiC ANALYSIS OF HOUSING POLICY AS AN APPROACH TO HOUSING RESEARCH DEVELOPED IN THE INSTITUTE OF SOCIAL POLICY (IPS) OF THE UNIVERSITY OF WARSAW

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest dorobek naukowy badaczy mieszkalnictwa związanych z Instytutem Polityki Społecznej UW. Autorka przyjmuje tezę, że analizowane prace można przypisać do spójnego podejścia badawczego, określanego jako humanistyczna analiza polityki mieszkaniowej. Przegląd wybranych badań pozwala wyróżnić wspólne założenia teoretyczne oraz metodologiczne podzielane przez badaczy z IPS UW. Wskazuje się jednak także na pewne odrębności w ramach omawianych tekstów.
EN
The subject of the present article is the scientific output of the researchers linked to the Institute of Social Policy (IPS) of the Warsaw University involved in studies on housing policy. The author puts the thesis that analyzed works form a consistent approach which can be described as humanistic analysis of housing policy. The study shows theoretical and methodological assumptions shared by the scholars associated to IPS. The author indicates, however, also some variations among the studied texts.

Year

Volume

44

Issue

Pages

40–45

Physical description

Contributors

 • Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

References

 • Andrzejewski A. (1959), Polityka mieszkaniowa. Zagadnienia ekonomiczne i socjalne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 • Andrzejewski A. (1979), Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej, w: A. Rajkiewicz (red.), Polityka społeczna, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkan­iowa, PWE, Warszawa.
 • Andrzejewski A. (1996), Od odbudowy kraju do lat transformacji, w: Życie w pasji i działaniu, Książka z okazji osiemdziesięciolecia prof. dra Witolda Nieciuńskiego. Wydawnictwo Książkowe „Linia”, Warszawa.
 • Bakalar­czyk R. (2012), Wepchnięci w bezdomność, „Magazyn Kontakt”, http://magazynkontakt.pl/wepchnieci-w-bezdomnosc.html [dostęp 6.01.2017].
 • Cesarski M. (2013), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Clapham D. (2012), Social Policy Approaches to Housing Research, w: D.F. Clapham, W.A.V. Clark, K. Gibb (red.) (2012) The SAGE Handbook of Housing Studies, SAGE Publications Ltd., Thousand Oaks.
 • Clapham D., Kemp P., Smith S. (1990), Housing and Social Policy. Studies in social policy, Macmillan, London.
 • Danecki J. (1998), Kwestie społeczne – istota, źródła, zarys diagnozy, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, „Śląsk”, Katowice.
 • Danecki J., red. (1991), Postęp i regres społeczny. Raport z badań prowadzonych w latach 1987–1990, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.
 • Hrynkiewicz J. (2010), Kwestia społeczna w pracach Ludwika Krzywickiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Hut P. (1999), Marginalizacja osiedla mieszkaniowego – przykład Meschenich-Am Koelnberg, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Hut P. (2007), Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, s. 291–301.
 • Iatriadis D.S. (2009), Critical Social Policy, w: J. Midgley, M. Livermore (red.), The Handbook of Social Policy, Sage Publications Ltd., London.
 • Jewdokimow M., Łukasiuk M. red. (2014), Socjologia zamieszkiwania, Sub Lupa, Warszawa.
 • Kaltenberg-Kwiatkowska E., red. (1982), Mieszkanie analiza socjologiczna, PWE, Warszawa.
 • Krzeczkowski K. (1939), Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Związek Miast Polskich, Warszawa.
 • Krzywicki L. (1892), Nowy projekt, „Gazeta Polska”, nr 2, przedruk w: Dzieła, t. 6, s. 11, 1962, PWN, Warszawa.
 • Krzywicki L. (1936), Przedmowa, w: A. Zdanowski, Warunki mieszkaniowe robotników w okresie kryzysu i bezrobocia, IGS, Warszawa.
 • Mishra R. (1977), Society and Social Policy, Macmillan, London.
 • Nieciuński W. (1991), Rozpad i dziedzictwo socjalizmu realnego a transformacja społeczeństwa, Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok.
 • Nieciuński W. (1998), Kwestia mieszkaniowa, w: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Śląsk, Katowice.
 • Nieciuński W. (2000), Pięć kanonów polityki mieszkaniowej, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.
 • Nieciuński W. (2005), Czterdziesta pierwsza teza w sprawie zwrotu w polityce mieszkaniowej, „Biuletyn Rady Społecznej”, nr 4.
 • Nieciuński W. (2006), Próby doradzania władzom w sprawach polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej, „Polityka Społeczna”, nr 4.
 • Nieciuński W., Supińska J. (2000), Kolejny rok błędnej polityki mieszkaniowej, w: M. Deniszczuk, J. Halbersztadt, M. Puchalska (red.), Polska przed nowymi problemami, Stowarzyszenie Studiow i Inicjatyw Społecznych, Warszawa.
 • Nieciuński W., Supińska J., Wiśnicka-Hińcza, M. (1993), Tezy do dyskusji nad społecznym programem mieszkaniowym, Raport Biura Studiow i Ekspertyz Kancelarii Sejmu nr 38, Warszawa.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2007), Teoria kwestii i problemów społecznych, w: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 • Spicker P. (2012), Social Policy Approaches, w: S.J. Smith (ed.), International Encyclopedia of Housing and Home, tom 6, Elsevier, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo.
 • Supińska J. (1991), Dylematy polityki społecznej, IPS UW, Warszawa.
 • Supińska J. (1994), Uwagi o wydatkach budżetowych na politykę mieszkaniową (na podstawie projektu budżetu na rok 1995), Kancelaria Sejmu, Biuro Studiow i Ekspertyz, Warszawa.
 • Supińska J. (2005), Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej, w: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, IGN, Warszawa.
 • Supińska J. (2013), Debaty o polityce społecznej, Aspra-Jr, Warszawa.
 • Supińska J. (2014), Dylematy polityki społecznej, Aspra-Jr, Warszawa.
 • Supińska J., Szewczyk Ł. (2009), O społecznych konsekwencjach (braku) polityki mieszkaniowej w Polsce, referat na konferencji spalskiej.
 • Szarfenberg R. (2016), Polska polityka mieszkaniowa na zakręcie?, Wprowadzenie do XXIV spotkania w ramach „Warszawskich debat o polityce społecznej” organizowanych przez Fundację im. F. Eberta we współpracy z Fundacją ICRA.
 • Szewczyk Ł. (2009), Miasta i habitat w kryzysie, w: M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Aspra-Jr, Warszawa.
 • Szewczyk Ł. (2010), Wykluczenie przestrzenne, w: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne – perspektywa poznawcza, Elipsa, Warszawa.
 • Wagenaar H. (2015), Transforming perspectives: the critical func­tions of interpretive policy analysis, w: F. Fischer, D. Torgerson, A. Durnova, M. Orsini (eds.), Handbook of Critical Policy Studies, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 422–440.
 • Zrałek M. (1998), Polityka mieszkaniowa, w: A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek (red.), Polityka społeczna, AE w Katowicach, Katowice.
 • Zubrzycka-Czarnecka A. (2014), Mieszkalnictwo – klucz do spójności społecznej. Propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy z 2013 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ekspertyza dla EAPN, Warszawa.
 • Zubrzycka-Czarnecka A. (2016), Democracy of housing policy as exemplified by Poland. Political and linguistic analysis, „Housing Studies”, Vol. 31 (8), s. 916–934.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a2127a49-4cc3-4e14-b071-ecc67240db39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.