PL EN


2013 | 31 | 347-358
Article title

Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy

Authors
Content
Title variants
EN
Prosumption as the Activity of Modern Consumers – Conditions and Symptoms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świat konsumpcji nieustannie się zmienia. Pojawiają się w nim coraz to nowe trendy. Jed-nym z nich jest zjawisko prosumpcji, które polega na uczestnictwie konsumentów w produkcji produktów we współpracy z producentami. Prosumpcja jest wyrazem dążeń konsumentów do wpływania na to jakie kupują produkty. Prosumpcja może mieć różne przejawy od opiniowania produktów w Inter-necie po udział w projektowaniu produktów. Skala i formy prosumpcji może wpływać na wyniki sprze-daży firm, a tym samym łagodzić lub nasilać skutki kryzysu gospodarczego.
EN
World consumption is constantly changing. There are more and more in the new trends. One of them is prosumption phenomenon that involves the participation of consumers in the production, in cooperation with the manufacturers. Prosumption is an expression of desire of consumers to influence what they buy products. Prosumption may have different symptoms from expressing opinions on the Internet to the design of products for the company. The scale and form of prosumption can affect sales companies, and thus mitigate or exacerbate the effects of the economic crisis.
Year
Issue
31
Pages
347-358
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Socjologii UMCS w Lublinie
References
 • Andersz M., 2010, Społeczności – chleb powszedni, „Marketing w praktyce”, nr 05 (146).
 • Brzoskowski A., 2010, Domino’s, Nestle, Unilever: obrona wizerunku w sieci, „Marke-ting w praktyce”, nr 05 (146).
 • Bywalec C., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Halicki P., Niesforna komunikacja, 01.2007, www.swiatmarketingu.pl/.
 • Jaciow M., Wolny R., 2011, Polski e-konsuemnt. Typologia, zachowania, Wyd. ONE PRESS, Gliwice.
 • Jung B., 1997, Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista”, nr 5–6 [za:] Cz. Bywalec, L. Rudnicki, 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Katalog Effie, 2009.
 • Katalog Effie, 2008.
 • Korzystanie z Internetu, 2011, CBOS, Warszawa.
 • Mróz B., 2010, Nowe trendy konsumenckie – szansa czy wyzwanie dla marketingu [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa.
 • Prosumenci rosną w siłę – informacja prasowa, 2009, Gemius, www.gemius.pl.
 • Prosumenci w polskim Internecie, 2008, Gemius, Warszawa.
 • Sikorska J., 1998, Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie, wyd. IFiS PAN, Warszawa.
 • Tapscott D., 2010, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydaw-nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D., 2008, Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Toffler A., 1974, Szok przyszłości, PIW, Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Trzeciak A., 2009, Innowacyjny trexy marketing, „Marketing w praktyce” – VII.
 • Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych, 2011, CBOS, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a21b57e5-6a8b-4795-b433-7304fdc3475a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.