PL EN


2018 | 9 | 2 | 63-66
Article title

Wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Challenges Facing Education for Security in the Era of the Information Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu współczesnego świata, przekładają się na powstawanie nowych zagrożeń. W konsekwencji skuteczna edukacja dla bez-pieczeństwa musi reagować na zachodzące zmiany w obszarze nowych zagrożeń.
EN
Article presents the challenges facing education for security in the information society. Changes that have taken place in the functioning of the modern world translate into the emergence of new threats. As a consequence, effective education for security must respond to changes in the area of new threats.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
63-66
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Polska
References
  • Bell, D. (1994). Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Warszawa: PWN.
  • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwa-nia. Kraków: Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji.
  • Rudnicki, B. (1994). Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. W: R. Stępień (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa (s. 60–65). AON, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a23f4bca-d60f-4a29-970b-7622193e527a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.