PL EN


2017 | 16 | 3 | 57-67
Article title

Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki”

Authors
Content
Title variants
EN
Promotion of Healthy Lifestyles of Women. Examples of Active Women on the Basis of “Bluszcz” [“Ivy”] and “Moja Przyjaciółka” [“My Friend”]
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuacja społeczna kobiet w przedwojennej Polsce uległa znaczącej poprawie w porównaniu do XIX w. Poza uzyskaniem praw wyborczych w 1918 r. aktywnie brały udział w życiu kulturalnym, gospodarczym oraz politycznym niepodległego państwa. Przykładową dziedzinę aktywności kobiet stanowił sport, zarówno wyczynowy, jak i amatorski. Czasopisma kobiece, takie jak „Bluszcz” i „Moja Przyjaciółka”, przywiązywały dużą wagę do promowania zasad prawidłowego odżywiania, zdrowego stylu życia oraz aktywności fizycznej. Na ich łamach publikowano porady lecznicze, felietony czy sprawozdania z imprez sportowych. Kobiety, pomimo licznych trudności i przeszkód, osiągały sukcesy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Brały udział w najważniejszych zawodach sportowych, takich jak światowe igrzyska kobiet oraz letnie igrzyska olimpijskie. Warto zastanowić się nad rolą czasopism kobiecych w promowaniu aktywnego trybu życia.
EN
The social situation of women in pre-war Poland has improved significantly compared to the 19th century. Besides obtaining the right to vote in 1918, the fair sex actively participated in cultural, economic and political independent state. Sport was an example of the active participation of women, both professional and amateur. Women’s magazines, such as: “Bluszcz” [“Ivy”] and “Moja Przyjaciółka” [“My Friend”] had paid great attention to the importance of a good nutrition, a healthy lifestyle and physical activity. Newspapers published medical advice, newspaper articles or reports on sports events. Women, despite numerous difficulties and obstacles, achieved success on the national and international arena. They were involved in the most important sports events such as the Women’s World Games and the Summer Olympic Games. It is worth considering the role of women’s magazines in promoting an active lifestyle.
Contributors
author
  • Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
  • Chwastyk-Kowalczyk J., „Bluszcz” w latach 1918–1939, Kielce 2003.
  • Drozdek-Małolepsza T. Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. 23, s. 486–497.
  • Łozowska-Marcinkowska K., Gimnastyka i spacery jako egalitarne formy aktywności fizycznej czytelniczek periodyków kobiecych okresu międzywojennego, „Nowiny Lekarskie” 2010, nr 2, s. 146–152.
  • Notkowski A., Zawrotna kariera prowincjonalnego młodzieńca (Alfred Ksycki), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, nr 31, s. 67–75.
  • Zaborniak S., Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919–1939. Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej, t. 6, Rzeszów 2011.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a243f080-df7f-4441-a776-a94868c10922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.