PL EN


2017 | 95(151) | 189-193
Article title

Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

Content
Title variants
EN
The 70th anniversary of the Accounting Department at the University of Lodz
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2018 roku Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będzie obchodzić 70-lecie swojego istnienia pt. Ludzie i ich dokonania. Z tej okazji w dniu 12.10.2017 roku w Pałacu A. Biedermanna w Łodzi odbyła się inauguracja obchodów jubileuszowych, która stała się okazją do przypomnienia początków i kolejnych etapów jej rozwoju. Niniejsze opracowanie zawiera krótki rys historyczny dotyczący najważniejszych sfer działalności naukowej, dydaktycznej i współpracy z praktyką, na przestrzeni całego okresu jej funkcjonowania. Przypomniano kluczowe postacie, które przyczyniły się do powstania, rozwoju i sukcesów Katedry. Ponadto przedstawiona w nim została relacja z przebiegu tego wydarzenia, w której przywołano główne wątki z wystąpień zaproszonych gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych Katedry wzięło udział ponad 50 osób.
EN
Department of Accounting at Faculty of Management, University of Lodz will celebrate 70th anniversary in 2018 entitled People and their achievements. The official inauguration of the Jubilee took place at Biedermann’s Palace in Lodz on 12th October 2017. This event was an opportunity to bring up memories and to remind the roots of the Department of Accounting and subsequent stages in its development. This report summarizes a brief historical overview of its most important activities and achievements in the field of science, education and cooperation with business. Key people, who contributed to the foundation, development and successes of the Department, have been recalled. This elaboration presents also the report from the event mentioned above, that refers to the main thesis of speeches of invited guests. Over 50 people took part in the inauguration of the Department of Accounting’s Jubilee.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2629027-f5b5-4385-8f84-bc6cf9e964be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.