Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 8(521) | 36–41

Article title

OPIEKUNOWIE DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE I ICH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE INFORMAL CAREGIVERS OF DISABLE ADULTE IN POLAND AND THEIR LABOUR MARKET

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie głównych cech społeczno-demograficznych osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz ustalenie w jakim stopniu owe cechy współwystępują z aktywnością zawodową na rynku pracy. Analiza empiryczna wykorzystuje dane indywidualne pochodzące z „Diagnozy Społecznej” z 2015 roku. Opracowanie ograniczone jest tylko do osób, które były w wieku produkcyjnym. Wyniki analizy wskazują, że wśród opiekunów nieformalnych powszechne jest wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, a tylko około jedna trzecia opiekunów była aktywna zawodowa. Wyniki analizy regresji wskazują, że brak aktywności zawodowej zwiększa intensywność udzielanej opieki nieformalnej.
EN
The aim of this paper is to explore the employment-related characteristics of people who provide unpaid care to adult disabled people in Poland. The empirical analysis uses data from the ‘Social Diagnosis’ survey from 2015. The study is confined solely to informal caregivers who are in the working age. The results show that early retirement is widespread among caregivers and that only approximately one third of the caregivers worked. The results of the regression analysis show that luck of employment among caregivers increases intensity of care.

Year

Volume

44

Issue

Pages

36–41

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Abramowska-Kmon A. (2015), Determinanty sprawowania opieki nad starszymi rodzicami w świetle danych badania GGS-PL, „Studia Demograficzne”, nr 2, s. 39–60.
 • Bakalarczyk R. (2015), Opiekunowie poza państwem opiekuńczym – o wykluczeniu osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi i polityce społecznej, która mogłaby temu przeciwdziałać, w: W. Anioł, R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek, Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 69–102.
 • Bakalarczyk R. (2016), Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych. Na podstawie zmian prawnych w latach 2003–2015, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, niepublikowana rozprawa doktorska.
 • Bauer J.M., Sousa-Poza A. (2015), Impacts of Informal Caregiving on Caregiver Employment, Health, and Family, „Journal of Population Ageing”, No. 8, p. 113–145.
 • Bień B., red. (2006), Family caregiving for the elderly in Poland, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Poznań.
 • Błędowski P. (2012), Potrzeby opiekuńcze osób starszych, w: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań, s. 393–406.
 • Bolin K., Lindgren B., Lund­borg P. (2008), Your next of kin or your own career? Caring and working among the 50+ of Europe, „Journal of Health Economics”, No. 27, p. 718–738.
 • Carmichael F., Ercolani M.G. (2016), Unpaid caregiving and paid work over lifecourses: Different pathways, diverging outcomes, „Social Science and Medicine”, No. 156, p. 1–11.
 • Furmańska-Maruszczak A. (2015), Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych, „Polityka Społeczna”, nr 7, s. 17–20.
 • He D., McHenry P. (2016), Does Formal Employment Reduce Informal Caregiving?, „Health economics”, Vol. 25, p. 785–928.
 • Heitmueller A. (2007), The chicken or the egg? Endogeneity in labour market participation of informal carers in England, „Journal of Health Economics”, Vol. 26, p. 536–559.
 • Van Houtven C.H., Coe N.B., Skira M.M. (2013), The effect of informal care on work and wages, „Journal of Health Economics”, Vol. 32, p. 240–252.
 • Jacobs J.C., Laportea A., Van Houtven C.H., Coytea P.J.C. (2014), Caregiving intensity and retirement status in Canada, „Social Science and Medicine”, Vol. 102, p. 74–82.
 • Kotsadam A. (2011), Does informal eldercare impede women’s employment? The case of European welfare states, „Feminist Economics”, Vol. 17, p.121–144.
 • Lilly M.B., Laporte A., Coyte P.C. (2010), Do they care too much to work? The influence of caregiving intensity on the labour force participation of unpaid caregivers in Canada, „Journal of Health Economics”, Vol. 29, p. 895–903.
 • Orczyk J., Żukowski M., red. (2007), Aktywizująca polityka społeczna, „Zeszyty Naukowe”, Vol. 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ratajczak-Tuchołka J. (2010), Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Sowa A.,Topińska I. (2016), ESPN Thematic Report on worklife balance measures for persons of workingage with dependent relatives, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission, Bruksela.
 • Stypińska J., Perek-Białas J. (2014), Working carers in Poland – successful strategies of reconciliation of work and care of an older adult, „Anthropological Notebooks”, Vol. 20, p. 87–103.
 • Urbaniak B. (2017), Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną, „Polityka Społeczna”, nr 1, s. 1–9.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a27ac347-593b-4756-8294-a1a23bff4413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.