PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 72-78
Article title

Optymalizacja podatkowa w małych przedsiębiorstwach z wykorzystaniem ewidencji księgowej – ujęcie empiryczne

Title variants
EN
Tax optimization in small enterprises using accounting records – empirical approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poddaje analizie problematykę zróżnicowania wysokości podatku dochodowego jako konsekwencję dokonanego wyboru rodzaju rozliczeń podatku z urzędem skarbowym. Analizę przeprowadza się z użyciem metody symulacji opartej na analizie przypadku. Uwzględniono rozliczenia podatku dochodowego przez podmioty stosujące kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz zasady ogólne powiązane z prowadzoną przez podmiot podatkową księgą przychodów i rozchodów.
EN
The article analyzes the problem of varying income tax as a consequence of the selection of the type of tax settlements with the tax office. The analysis is carried out using a case-based simulation method. Income tax settlements by entities using tax card, lump sum from registered income and general principles related to the book of revenues and expenditures kept by the tax entity are included.
Year
Volume
21
Issue
Pages
72-78
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Operacyjnego i Marketingu, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland, patrycja.mniszek1@wp.pl
References
  • L. Michalczyk, Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 6.
  • L. Michalczyk, Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość wariantowa i odwrócony proces decyzyjny, Woltesrs Kluwer, Warszawa 2013.
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17.11.2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r., (tekst pierwotny: M.P. z 2014 r. poz. 1119 z dnia 27.11.2014 r.).
  • J. Stępniewski, Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a27bd8a6-d792-48ca-acc3-71e5bf9933a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.