PL EN


2013 | 2(84) | 60-63
Article title

Reforma prawa budowlanego a deregulacja pozwolenia na budowę .

Content
Title variants
EN
Building Law Reform: Deregulation of Construction Permit
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The discussion regarding the reform of the Polish building law has been kept alive for many years now. Obtaining a construction permit is both complicated and time-consuming, and the actions taken so far have proved to be ineffective. This article presents the main thesis of the draft guidelines to the new Building Law Act related to the deregulation of the building construction process and analyzes the structure of a construction permit under applicable law. The paper presents the positive experience of other countries in reforming the law related to construction showing the benefits of privatization of public tasks performed by the building administration.
PL
Dyskusja na temat reformy polskiego prawa budowlanego trwa od wielu lat. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest skomplikowane i trwa bardzo długo, a dotychczas podejmowane działania nie przyniosły efektów. Artykuł przedstawia najważniejsze tezy projektu założeń do nowej ustawy – Prawo budowlane związane z deregulacją procesu budowlanego oraz konstrukcję pozwolenia budowlanego na gruncie obowiązującego prawa. W artykule przedstawiono również pozytywne doświadczenia innych państw związane z reformowaniem prawa budowlanego wskazujące zalety prywatyzacji zadań publicznych wykonywanych przez administrację budowlaną.
Year
Issue
Pages
60-63
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
  • Bagaudinowa S., Omran D. i Shavurov U., Georgia: Licensing 159 activities – not 909. /W:/ Celebrating Reform 2007. Doing Business Case Studies, World Bank, Washington 2007, s. 23-30.
  • Doing Business 2007. How to reform, World Bank, Washington 2006.
  • Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprise, World Bank, Washington 2013.
  • Espinosa A., Private help for a public problem. /W:/ Celebrating reform 2009. Doing Business Case Studies, World Bank 2009, s. 22-28.
  • Geginat C. i Malinska J., Creating a new profession from scratch. /W:/ Celebrating Reform 2008. Doing
  • Business Case Studies, World Bank, Washington 2008, s. 28-33.
  • Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Wyd. Temida 2, Białystok 2000.
  • Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, Red. naukowy: Z. Niewiadomski, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
  • Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.
  • Założenia projektu ustawy – Prawo budowlane, projekt z 30 sierpnia 2012 r., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2012
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a27ff322-415a-45e8-8eea-d2b5dc650caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.