PL EN


2016 | 10 | 1 | 5-15
Article title

Teologia Miłosierdzia Bożego

Content
Title variants
EN
The theology of Divine Mercy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Miłość i miłosierdzie są dwoma wymiarami jednej łaski: miłość Boża stwarza, a miłosierdzie Boże – oczyszcza i doskonali naturę człowieka. Miłosierdzie jest więc warunkiem doprowadzenia człowieka do uczestniczenia w naturze Bożej. Mówiąc krótko: stwarza człowieka miłość, a zbawia miłosierdzie.
EN
God’s Mercy never threatens man’s dignity. It elevates human dignity to the Divine level of “second creation.” This is a kind of “divinization” of man, in which human love is transformed by the Divine mercy into closeness to God. Divine Mercy compensates all human imperfections – not only sins, but all kinds of weakness and limitations of the person’s existence. This is how love and mercy are in the heart of the relationship between God and man. Love and mercy are two aspects of one grace: The grace of Divine Love gives life, while the grace of Divine Mercy purifi es and perfects human nature. Therefore, Divine Mercy is a precondition on human participation in the nature of God. To put it briefl y, man is created through love and saved through mercy.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
5-15
Physical description
Contributors
 • kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN; konsultor Komisji Nauki Wiary przy KEP, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, kgozdz@kul.pl.
References
 • Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Watykan 2015.
 • Granat W., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Ewangelia miłosierdzia, red. tenże, Poznań 1970, s. 9–47; przedruk: W. Granat, „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4). Wybór tekstów, pod red. H. I. Szumił, Sandomierz 2011, s. 15–75.
 • Góźdź K., Teologia Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 292–294.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Watykan 1980.
 • Warzeszak J., O Bogu jedynym. Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Dogmatyka w perspektywie
 • Bożego miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 35–66.
 • Bartnik C. S., Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 1999, s. 125–136.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu [Opera omnia, t. 6/1: Jezus z Nazaretu], Lublin 2015.
 • Franciszek, Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 roku: Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 2015, XXXVI, nr 10 (376),,s. 5.
 • Lessius L., De perfectionibus moribusque divinis, w: Opuscula, t. 1, Parisiis 1881.
 • Müller G. L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015, s. 266 i n.
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. 12: Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości, Lublin 2012.
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. 8/1, 8/2: Kościół – znak wśród narodów, Lublin 2013.
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. 1: Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele, Lublin,2014.
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. 2: Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury, Lublin 2014.
 • Schmaus M., Kirchliche Dogmatik, Bd. II, München 19412, s. 113, Bd. III/1, München 1940.
 • Tomasz z Akwinu, Summa theologiae I, q. 21, a. 3 i n.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a29d4fd0-46ea-46e4-8912-2ec099307c48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.