PL EN


2011 | 89 | 227-235
Article title

Fundusz sołecki instrumentem realizacji rozwoju sołectw

Authors
Title variants
EN
The Village Fund - Instrument for the Development of Local Communities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dniu 20 lutego 2009 r. została uchwalona ustawa o funduszu sołeckim. Choć nie jest doskonała, to daje kolejny instrument rozwoju i stymulacji społeczności lokalnych. Powodzenie nowych regulacji w dużej mierze zależy jednak od samych gmin, które powinny w sposób rozsądny i konstruktywny z nich korzystać.
EN
The legal act concerning the village fund was enacted 20 th February 2009. Although it is not perfect, it gives another instrument for the development and the stimulation of local communities. The success of the new regulation in large measure depends only on communes themselves, which should use them in a reasonable and constructive way.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • 1. Augustyniak-Górna T., Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim, druk sejmowy nr 1278.
 • 2. Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Komentarz do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, LEX.
 • 3. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2009.07.23, ISSN 1640-3630.
 • 4. Schick P., Jakie korzyści dla wsi i straty dla gmin przyniesie fundusz sołecki, Samorzad.infor.pl 2008-09-03.
 • 5. Strzelecka J., Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim w zakresie skutków ekonomicznych, druk sejmowy nr 1278.
 • 6. Uzasadnienie do projektu ustawy o funduszu sołeckim, druk sejmowy nr 1278.
 • 7. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dz.U.2006.139.993.
 • 8. Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Dz.U.1983.41.185.
 • 9. Ustawa zasadnicza z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997.78.483.
 • 10. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2001.142.1591.
 • 11. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Dz.U. 2009.52.420,
 • 12. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2002.62.558, z późn. zm.
 • 13. Uchwała Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009 r., nr XXXVIII/270/2009.
 • 14. Pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, K-0542/61/JJ/09, Stosowanie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, Biul.RIOSzcz.2009.3.100.
 • 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2bce595-9a9b-4797-8077-2069b5bc7847
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.