PL EN


2017 | 2(57) | 149-155
Article title

Czy hrabia Dracula to homo sapiens? Wampiry i wampiryzm w perspektywie nie tylko literaturoznawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Is Count Dracula Homo Sapiens? Vampires and Vampirism not only in Literary Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Review: Krystian Saja, "Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie", Kraków: Wydawnictwo Nomos 2017, ISBN 978-83-7688-320-5
Year
Issue
Pages
149-155
Physical description
Contributors
author
References
  • Gemra, Anna, Od gotycyzmu do horroru. Wilkołak, wampir i monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008.
  • Gemra, Anna, Motywy i stereotypy melodramatyczne w wybranych utworach wampirycznych, w: Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009.
  • Janion, Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2008.
  • Kokowski, Michał, Uniwersytet nowego humanizmu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2015, nr 1 (203), ss. 17-43.
  • Łebkowska, Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas 2001.
  • Nycz, Ryszard, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków: Universitas 2006.
  • Rawski, Jakub, Filmowe adaptacje „Draculi” Brama Stokera. Od Murnaua do Coppoli, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia de Cultura” 2013, nr 5, ss. 251-262.
  • Saja, Krystian, Wampir w świecie antropii. Kognitywizm subsymboliczny w literaturoznawstwie, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2017.
  • Sauerland, Karol, Idea uniwersytetu – aktualność tradycji Humboldta?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2006, nr 2 (28), ss. 29-37.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2c1d06a-bfe5-4eb4-8c0b-88f5234c781f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.