PL EN


2018 | 1 | 163-171
Article title

Jak przedstawić piosenkę, czyli Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Authors
Content
Title variants
EN
How to present a song – Polish Song Museum
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę prezentowania muzyki w instytucjach muzealnych. Muzyka jako część dziedzictwa kulturowego coraz częściej stanowi przedmiot ekspozycji muzealnych. Nowoczesne technologie, tak chętnie wykorzystywane obecnie w muzeach, umożliwiają ukazanie muzyki przy jej asubstancjonalności i czasowym charakterze. Jednym z celów artykułu jest także przedstawienie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu jako nowoczesnej instytucji, która poprzez swoją multimedialną wystawę prezentuje historię piosenki polskiej od lat dwudziestych XX wieku po współczesność.
EN
The article concerns the presentation of music in the museum institutions. Music, as a part of the cultural heritage, is more often the subject of museum exhibitions. Modern technologies, more willingly applied in museums, allow us to show music within its temporary character and immateriality. Another purpose of this article is to show the Polish Song Museum in Opole as a modern institution, which through its multimedia exhibition presents the history of Polish songs from the 20’s of the twentieth century till the present day.
Year
Issue
1
Pages
163-171
Physical description
Dates
published
2018-06-20
Contributors
 • AGH w Krakowie
References
 • Dahlhaus C., Eggebrecht H.H., Co to jest muzyka?, przeł. D. Lachowska, Warszawa 1992.
 • Jankowski B.M., Misiorny M., Muzyka i życie muzyczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych 1945–1965, Poznań 1968.
 • Kiciński A., Muzea. Zagadnienia rozwoju i projektowania. Polska perspektywa, Warszawa 2011.
 • Pałasz M., Muzeum jako świątynia erotyzmu. Kultura jako źródło rozkoszy. Tło i przesłanki istnienia europejskich muzeów o tematyce seksualnej, „Zarządzanie w Kulturze” 2011, nr 2.
 • Parus M., Obecność Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w PRL-owskich przewodnikach turystycznych po Opolu i Opolszczyźnie, „Prace Kulturoznawcze” 2015, t. XVII.
 • Parus M., Dla kogo muzeum? „Cyfrowi tubylcy” i „cyfrowi emigranci” w multimedialnej przestrzeni muzealnej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2016, nr 2.
 • Pokojska W., Mercedes-Benz Muzeum Stuttgart – muzeum idealne?, „Zarządzanie w Kulturze” 2014, nr 2.
 • Schaeffer B., Dzieje muzyki, Warszawa 1983.
 • Wasik J., Dźwięk w gablocie. O muzycznych muzeach w Europie, „Piosenka. Rocznik kulturalny” 2014, nr 2.
 • Wiza W.R., Nowe technologie informacyjne w muzeach, [w:] Ekonomia muzeum, red. D. Folga-Januszewska, B. Gutowski, Kraków 2011.
 • Ziembińska-Witek A., Muzeum, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.
 • Żygulski Z., Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2cfada7-787e-44dd-b0eb-f82fe3ca3f02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.