PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 253-272
Article title

Podmiot między syntezą a definicją – dyskurs Janusza Sławińskiego

Content
Title variants
EN
Subject between synthesis and definition – discourse of Janusz Sławiński
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents some aspects of discourse of Janusz Sławiński, especially focused on subjectivity and style. The evolution of his theoretical concepts and style was also analyzed.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Anderson S.L., Philosophy and fiction, „Metaphilosophy” 1992, vol. 23, issue 3, s. 203-213.
 • Balcerzan E., Sześć początków, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 19-26.
 • Bolecki W., Janusz Sławiński: u źródeł polskiego poststrukturalizmu, [w:] tegoż, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999, s. 309-349.
 • Bruss E., Beautiful Theories. The Spectacle of Discourse in Contemporary Criticism, Baltimore and London 1982.
 • Geertz C., O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb., oprac. i przedm. R. Nycz, Kraków 1997, s. 214-236.
 • Głowala W., „Być sobie jednym” – i być autorytetem, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 37-42.
 • Januszek E., Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego, Kraków 2012.
 • Kuźma E., Metafory Janusza Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 27-36.
 • Madejski J., Narracje teoretycznoliterackie Janusza Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 53-59.
 • Madejski J., Biografia struktury – struktura biografii. Dopiski do teorii Janusza Sławińskiego, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 28-44.
 • Nycz R., O (nie)cytowaniu Janusza Sławińskiego, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 9-13.
 • Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1967, s. 109-125.
 • Skrendo A., „Generał czytania”, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 45-59.
 • Sławiński J., Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965.
 • Sławiński J., Dzieło – język – tradycja, Kraków 1998.
 • Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.
 • Sławiński J., Teksty i teksty, Kraków 2000.
 • Stierle K., Historia jako exemplum – exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 333-363.
 • Szymutko S., Ciało profesora Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 43-52.
 • Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.
 • Wojtak M., Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym, [w:] Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, red. S. Gajda, Opole 1999, s. 139-146.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2e231d8-4748-4490-bd21-166858c062a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.