PL EN


2017 | 8 | 1 | 85-91
Article title

Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów

Content
Title variants
Opportunities and Barriers of Professional Functioning of Young People with High Education in Their Opinion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rynek pracy nieustannie ulega zmianom. Nowe zawody pojawiają się, inne zaś zanikają. Szybki rozwój technologii informacyjnych wpływa na częstotliwość tych zmian, a jednocześnie wymaga ciągłego uczenia się i kształcenia od wszystkich. Niniejszy artykuł przybliża możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi z wyższym wykształceniem w ich opiniach na podstawie przeprowadzonych badań wśród studentów pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim.
EN
The labour market in the capitalist economy constantly undergoes changes. While new professions come into existence, others disappear. A rapid development of information technologies affects the frequency of these changes in a fundamental way and, at the same time, demands constant learning and training from everyone. This article brings employment opportunities for young people with higher education based on their opinions on the basis of the research among students of pedagogy at the University of Rzeszów.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
85-91
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej
References
  • Chodkowski, Z. (2012). Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych. Rzeszów: Wyd. UR.
  • Griffin, R. (1997). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
  • Krauz, A. (2012). Ewolucja zawodów a potrzeby rynku pracy. W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku (s. 63–77). Biała Podlaska: Wyd. PSW JPII.
  • Kwiatkowski, S. (2008). Problemy rynku pracy. W: S. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak (red.), Pedagogika pracy (s. 208–225). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • Lelińska, K. (2006). Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa: Aspra-Jr.
  • Obrębski, T. (2013). Rynek pracy. W: S. Marciniak (red.), Makro-i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności (s. 234–239). Warszawa: PWN.
  • Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert, D. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2e55fc1-3ffa-4df1-b507-954cbc4da9cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.