PL EN


2015 | 2 | 15-26
Article title

PEDAGOGIA OSOBY: UWARUNKOWANIA, TRUDNOŚCI, WYZWANIA

Content
Title variants
EN
PEDAGOGY OF A PERSON: DETERMINANTS, DIFFICULTIES, CHALLENGES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pedagogia jest terminem pozostającym w relacji z dwoma innymi: wychowaniem (jako fragmentem rzeczywistości społecznej) i pedagogiką (jako nauką). Główną kategorią pedagogii jest osoba – najdoskonalsza postać bytu (św. Tomasz z Akwinu). Drugim uwarunkowaniem jest dobra teoria – to znaczy dobra filozofia: egzystencjalna, realistyczna, racjonalna (otwarta na prawdę), analogiczna. Trzecim – dobra praktyka (otwarta na teorię, nieindywidualistyczna, pozytywna). Trudności i zagrożenia mają charakter zewnętrzny, jak kryzys myśli współczesnej: sceptycyzm, utylitaryzm, sentymentalizm, lub wewnętrzny: subiektywizm, indywidualizm, konformizm, fałszywa duchowość. Głównymi wyzwaniami są: sformułowanie praktycznej odpowiedzi na problem indywidualizmu i pluralizmu, przedstawienie wyrazistej propozycji pedagogicznej oraz współczesnej wersji paidei.
Year
Issue
2
Pages
15-26
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Jan Paweł II (1986). Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.
  • Jan Paweł II (1994). Osoba i czyn. Lublin: TN KUL.
  • Jan Paweł II (2005). Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  • Maritain J. (2005). Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, tłum. Michalski K. Warszawa: Fronda – Apostolicum.
  • Ricœur P. (1969). Le conflit des interprétations. Paris: Éditions du Seuil.
  • Starnawski W. (2011). Bycie osobą. Podstawy moralności i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Starnawski W. (2008). Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Swieżawski S. (1948). Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin: TN KUL.
  • Wojtyła K. (1995). Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976 . Kraków: Wydawnictwo Znak.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2eb394a-0224-44b0-bb3c-6125ac36cbb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.