PL EN


Journal
2018 | 98 | 3 | 65-74
Article title

Komponent strukturalny porady językowej – wczoraj i dziś (jeszcze o „starym” gatunku w nowych mediach)

Title variants
EN
(The structural component of language advice – yesterday and today (still about an “old” genre in new media)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki przyglądają się zmianom, które zaszły w ujmowanej tekstologicznie i genologicznie poradzie językowej, oraz konfrontują dwa jej wcielenia – prasowe oraz elektroniczne (materiałem źródłowym porównania stały się porady zaczerpnięte z czasopisma „Język Polski” i z dwu poradni internetowych). Dokładniejszej obserwacji poddano strukturalny komponent gatunku, przede wszystkim zaś takie elementy, jak: dwumodułowy układ kompozycyjny porady, wzajemne odniesienia między pytaniem do znawcy (zgłaszanym przez użytkownika polszczyzny) a rozmaicie ukształtowaną ekspercką odpowiedzią, zabiegi mające na celu osłabienie doraźności proponowanych w poradzie rozwiązań czy upowszechnianie poprawnych form językowych, intertekstualny wymiar pytań i (lub) odpowiedzi.
EN
The authors look into changes which occurred in textual and genre defined language advice and attempt to confront its press and electronic modes of existence (the sources of this comparison were pieces of language advice published in the journal “Język Polski” and on two websites offering linguistic help). The structural component of the genre became the subject of a detailed investigation. First of all, such elements were discussed as: the bimodular layout of linguistic advice; the mutual references between a question addressed to an expert and varied structured professional answer; and the textual efforts to weaken the interim character of the given solutions. Some attention has also been paid to popularising the correct language forms and to the intertextual facet of answers and/or questions.
Journal
Year
Volume
98
Issue
3
Pages
65-74
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2fa5d7f-3eed-48a7-8948-21c393d6657a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.