PL EN


2013 | 3(41) | 211-219
Article title

Порівняльна характеристика Прибалтійського та Причорноморського рекреаційно-туристських мезорайонів

Content
Title variants
EN
Comparative description of recreational and tourist aspects of the Baltic Sea and the Black Sea regions
PL
Charakterystyka porównawcza nadbałtyckiego i nadczarnomorskiego rekreacyjno-turystycznych mezoregionów
Languages of publication
UK
Abstracts
RU
Проведена сравнительная характеристика Прибалтийского и Причерноморского и рекреационно-туристских мезорайонов Европейского макрорайона, предложено геополитическоакцентиваную страноведческую характеристику территории и принципиальные мониторинговые структурно-логические модели оценки факторов развития рекреационно-туристских комплексов.
EN
The comparative characteristics of the Pribaltic and the Black Sea tourist mezoregion European region, proposed geopolitic and region geographic characteristics of the territory and the principal monitoring of structural and logical model estimates of factors of recreational and tourist facilities.
PL
W artykule przeprowadzona została porównawcza charakterystyka Nadbałtyckiego i Nadczarnomorskiego rekreacyjno-turystycznych mezoregionów, przedstawiono charakterystykę goeopolityczną terytorium oraz modele oceny czynników rozwoju tych turystyczno-rekreacyjnych kompleksów.
Contributors
  • Київський національний університет культури і мистецтв
  • Київський національний університет культури і мистецтв
  • Київський національний університет культури і мистецтв
References
  • Бейдик О.О., Новосад Н.О., Карягін Ю.О., Туристські зв'язки України та Польщі в контексті Євро-2012. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Значення ЄВРО-2012 щодо розвитку туризму, рекреації і спорту в Україні та Польщі» присвячена 10-річчю створення Інституту Українсько-Польської співпраці та 20-річчя створення Товариства «Україна-Польща», Вінниця, 2010.Бейдик О.О., Сировець С.Ю., Порівняльна характеристика Адріатичноготуристського мезорайону та Греції / Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 21.Бейдик О.О., Сировець С.Ю., Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Росія і Білорусь та центральноєвропейського / Географія та туризм: Наук. зб. /Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 22.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2fb9301-91fe-4dc7-a2a4-91b489b55e1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.