PL EN


2013 | 156 | 209-218
Article title

Infrastruktura nowej gospodarki w województwie śląskim

Authors
Content
Title variants
EN
New Economy Infrastructure in Silesian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents mezoeconomic dimension of research on knowledge-based economy conception in Silesian voivodeship. The aim of the paper is to evaluate a new economy infrastructure development level in functional and spatial frames and its potential in creating new workplaces and demand for new skills. New economy infrastructure is considered as new economy businesses, business environment institutions and activities which support technological entrepreneurship.
Year
Volume
156
Pages
209-218
Physical description
Contributors
References
  • A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney: Local and Regional Development. Routledge, Taylor &Francis Group, London and New York 2006, s. 61-122.
  • T.G. Grosse: Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8), s. 25-48.
  • A. Klasik, F. Kuźnik: Regiony uczące się w teorii i polityce rozwoju regionalnego. W: Region w gospodarce opartej na wiedzy. Red. A. Jewtuchowicz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007, s. 9-28.
  • A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz: Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe. Difin, Warszawa 2011.
  • J. Korol, P. Szczuciński: Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej na wiedzy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
  • Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
  • Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy. Red. A. Nowakowska. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
  • R. Żelazny: Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy w polityce rozwoju województwa śląskiego. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
  • A. Kukliński: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Trajektoria regionalna. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Red. A. Kukliński. KBN, Bank Światowy, Warszawa 2003.
  • Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a2fdec62-cba2-49e1-b97d-803cb457a3f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.