PL EN


2014 | 15 | 141-153
Article title

Mediacja w świetle symbolicznego interakcjonizmu

Content
Title variants
EN
Mediation in the light of symbolic interactionism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper the author presents an analysis of mediation in symbolic interactionism perspective, showing how in this trend the creativity of individuals is emphasized in the world of social meanings. The author shows the common elements of the mediation process and the counselling situation understood as a special experience. The paper indicates the “role” as a concept of an orientating function in an interaction. Drawing inspiration from Erving Goffman’s metaphor of the theatre, mediation participants are shown as actors of the social stage and an original theatre metaphor, applied to the mediation situation, is proposed. The author shows the dramaturgy of the mediation table, which constitutes the drama of the victim and the offender linked together by participating in the same process at the same time. Just as in a drama, there are actors, a common stage, an audience and a backstage, and the action happens according to the script. Demonstrating a different from the presented so far image of mediation helps to show its interactive and creative nature, as well as to draw attention to other-than-legal aspects of mediation in criminal cases. The presented vision of mediation reveals that the settlement written by the parties is not the only benefit of using this procedure, which, in contrast to the court trial, focuses not only on facts but also on relationships and interests of the parties. Looking at the process of mediation through the prism of a metaphor of the theatre may become a recommendation for practice, revealing the possibility of a mediator’s interference in the process, serving as inspiration and raising awareness and openness to the philosophy of restorative justice.
Year
Volume
15
Pages
141-153
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Bieńkowska E., Poradnik mediatora, Warszawa 1999.
 • Emerson J., Nothing Unusual is Happening, [w:] Symbolic Interaction. A Reader in Social Psychology, red. J. Manis, B. Meltzer, Boston 1978.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
 • Hałas E., Interakcjonizm symboliczny, Warszawa 2012.
 • Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wrocław 2005.
 • Kargulowa A., Problemy pomocy w perspektywie poradoznawczej, [w:] Z podstaw poradoznawstwa. Zeszyt 1, red. A. Kargulowa, AUW No 1878, Wrocław 1996.
 • Kargulowa A., Sytuacja poradnicza jako sytuacja dramaturgiczna, [w:] Dramaturgia poradnictwa, red. A. Kargulowa, Wrocław 1996.
 • Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000.
 • Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.
 • Morek R., Wprowadzenie, [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.
 • Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.
 • Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wrocław 2006.
 • O sytuacji porady widzianej jako interakcja międzyosobowa pisze A. Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007, s.
 • Rękas A., Mediacja w polskim Prawie Karnym. Stan prawny na 1 września 2011 r., Warszawa 2011.
 • Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora ustanowione przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r. (http://www.pracowniadialogu.org/docs/ADR_standardy_mediacji.pdf.
 • Stryker S., Symbolic Interactionism. A Social Structural Version, Menlo Park 1980.
 • Thomas K.W., Killman R.H., Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, Tuxedo NY: Xicom 1974.
 • Turner R.H., Role Taking, Role Standpoint, and Reference-Group Behavior, „American Journal of Sociology” 1956, vol. 61, no 3.
 • Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1994.
 • Wojtasik B., Sytuacja poradnicza – między rytuałem interakcyjnym a prawdziwym spotkaniem, [w:] Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Woroniecka G., Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przedrozumienia, Warszawa 2003.
 • Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-129-0
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a308fa75-c890-43c6-93ee-54d840c2a8cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.