PL EN


2009 | 82 | 165-180
Article title

Wpływ systemu elektronicznych zadań na poprawę jakości działań w organizacji - na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii

Authors
Title variants
EN
Influence of the Electronic Tasks System on the Improvement of the Quality of Action in the Organization - on the Example of the Enterprise from the Industry of High Technologies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor opisuje korzyści i problemy, jakie pojawiają się w trakcie wdrożenia elektronicznego systemu zadań w małym przedsiębiorstwie działającym w obszarze wysokich technologii. Zadaniem systemu jest wsparcie pracowników firmy w codziennych kontaktach z klientami i podniesienie jakości obsługi zgłoszeń i zapytań, a także bieżące informowanie klientów o postępach w ich rozwiązywaniu. Autor stara się także wykazać, że system poprawia przepływ informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poprawia jego wizerunek na zewnątrz.
EN
In the article the author is describing benefits and problems which are turning up in the process of implementing the electronic system of tasks at the small sized enterprise operating in the area of high technologies. Supporting employees of the company in day-to-day interactions with customers and raising the quality of the service are setting the system of applications and inquiries, as well as current informing customers of progress in untying them. The author is trying also to show that the system is correcting the flow of information inside the enterprise as well as an image is correcting him outside.
Contributors
author
  • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa
References
  • 1. Ewusi-Mensah K., Software Development Failures: Anatomy of Abandoned Projects, 2003.
  • 2. Iian K., Britany B., Improving software maintenance by learning from the past: A case study. Proceeding of the IEEE 7, nb 4. Boston: MIT Press, 2003.
  • 3. Grudzewski W.M., Hejduk I., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie? - Przedsiębiorstwo Przyszłości - Fikcja i Rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją Hejduk I. Warszawa: ORGMASZ, 2001.
  • 4. Grudzewski W.M i Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, praca zbiorowa, Warszawa 2004.
  • 5. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Warszawa: ORGMASZ, Warszawa 2001.
  • 6. Wieczorkowski R., Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z wykorzystaniem systemów zarządzania wiedzą. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Warszawa 2004.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a311bb0f-4dad-4c85-903e-4789db7ad6c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.