PL EN


2017 | 8 | 2 | 225-230
Article title

Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady

Authors
Content
Title variants
EN
The Virtualization in Education – Selected Examples
Languages of publication
PL EN HU SK CS
Abstracts
PL
Jednym z wielu sposobów zagospodarowania mocy obliczeniowych serwerów jest wykorzystanie wirtualizacji. Dzięki niej na jednym serwerze można uruchomić kilkanaście systemów operacyjnych mogących zasilić całą pracownię komputerową w szkole. Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania wirtualnych dysków w szkolnej pracowni, w wyniku których możliwa jest indywidualna praca każdego ucznia wraz z archiwizacją jego wyników.
EN
One of the many ways of managing computing power of servers is to use virtualization. Thanks to it on a single server can run several operating systems capable of feeding the entire computer lab at school. This article aims to show the possibilities of using virtual disk in the school lab, as a result of which it is an individual work of each student, along with archiving its results.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
225-230
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Lubelska, Wydział Podstaw Techniki, Katedra Metod i Technik Nauczania, Polska
References
  • Lis, R. (2015). Virtualization Technical Thinking within the Information Technology. Advances in Science and Technology Research Journal, 8 (24), 90–95.
  • Wojciechowska-Filipek, S. (2014). Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w wirtualnym świecie. Warszawa: CeDeWu.
  • Zacher L.W. (red.) (2013). Wirtualizacja problem wyzwania skutki. Warszawa, Poltext.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3201859-4092-43eb-b908-f01df3a29dae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.