PL EN


2014 | 10(934) | 159-174
Article title

Wpływ nowych technologii i kanałów sprzedaży usług bankowych na model biznesowy banku na przykładzie Alior Sync

Authors
Title variants
EN
The Impact of New Technologies and Selling Channels on Bank Business Models: The Case of Alior Sync
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano model biznesowy banku wprowadzający nowe trendy i technologie sprzedaży usług bankowych na rynku polskim na przykładzie Alior Banku i jego w pełni wirtualnego oddziału – Alior Sync, oraz podkreślono duży potencjał rozwoju tkwiący w bankowości internetowej w Polsce i na świecie. Na potrzeby artykułu za podstawowy model biznesowy banku ze względu na kanały sprzedaży przyjęto bankowość wielokanałową. Dodatkowo jako osobny model wyróżniono bankowość opartą na mediach społecznościowych oraz bankowość w pełni wirtualną. Za nowe technologie w artykule uznano takie, które tworzą nowe, niedostępne dotychczas funkcjonalności w bankowości internetowej, w tym takie, które służą do analizy rynku w celu dopasowania usług oferowanych przez bank do zmieniającego się popytu.
EN
With reference to Alior Sync, the first fully virtual bank to operate in Poland, the paper describes the new trends and technologies shaping business models for selling financial products and emphasises the considerable growth potential for Internet banking both in Poland and throughout the world. Multichannel banking is treated as the basic banking business model for the purposes of the paper. Social media banking and banking that is fully virtual are distinguished. The paper regards new technologies as those that generate new, hitherto unavailable functionality in Internet banking, including market-analysis tools serving to tailor the services offered by banks to shifts in demand.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, igor.styn@gmail.com
References
 • Banki w sieci, czyli co internauci myślą o bankach [2012], 1. edycja. FFW Communications, Brand24, grudzień, http://bankiwsieci.pl (dostęp: 21.07.2014).
 • Banki w sieci, czyli co internauci myślą o bankach [2014], 3. edycja. FFW Communications, Brand24, luty, http://bankiwsieci.pl (dostęp: 21.07.2014).
 • The Customer Takes Control. EY Global Customer Banking Survey 2012 [2012], Ernst&Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Survey_2012_The_customer_takes_control/$FILE/Global_Consumer_Banking_Survey_2012.pdf (dostęp: 21.07.2014).
 • Ericsson J., Farah P., Vermeiren A., Buckalew L. [2012], Winning Strategies for Omnichannel Banking, Cisco Internet Business Solutions Group, June, www.cisco.com/web/about/ac79/docs/CISCO-IBSG-Omnichannel-Study.pdf (dostęp: 21.07.2014).
 • The Future of Branch Networks [2012], European Financial Management and Marketing Association, Equinox Consulting, Resolving Strategy Finance, ZEB, December.
 • Innovation in Retail Banking: Growth of Channel Innovation [2012], European Financial Management and Marketing Association, Infosys, September.
 • Kosiński B. [2001], Ustalanie polityki i planowanie działalności banku [w:] Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.
 • Mobile Banking Users 2012–2017 [2012], Forrester, August.
 • NetB@nk. Raport. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe [2012], Związek Banków Polskich, IV kw., www.zbp.pl/raporty/raport-netb-nk (dostęp: 21.07.2014).
 • NetB@nk. Raport. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe [2013], Związek Banków Polskich, IV kw., www.zbp.pl/raporty/raport-netb-nk (dostęp: 21.07.2014).
 • Pałczyńska M. [2014], Nowe technologie i innowacje w bankowości XXI wieku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków (praca magisterska, maszynopis).
 • Popularity of Mobile Banking Jumps [2012], American Banking Association Survey conducted August 2–6, Ipsos Public Affairs.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011 r. [2011], www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (dostęp: 21.07.2014).
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. [2012], www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/raporty_okresowe (dostęp: 21.07.2014).
 • Ślązak E., Guzek E. [2012], Innowacyjna bankowość internetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2002 r., nr 72 poz. 665 z późn. zm.
 • Winning through Customer Experience. EY Global Customer Banking Survey 2014 [2014], Ernst&Young, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Global_Consumer_Banking_Survey_2014/$FILE/EY-Global_Consumer_Banking_Survey-2014.pdf (dostęp: 21.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3237161-7e95-453c-aef8-f744e3308283
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.