PL EN


Journal
2017 | 12 | 229-237
Article title

Kilka uwag na marginesie „archeologii autostradowej”

Content
Title variants
EN
A few comments on “motorway archaeology”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper points to the limited scientific value of the results of the so-called investor studies of large-scale development-led (motorway) research. The studies have been confronted with the artefacts they were based on, and significant discrepancies in their cultural and chronological classification have been revealed. In the opinion of the author, the principle of limited trust should be applied to the studies contained in the archives. Additionally, the paper identifies the mechanisms responsible for such a situation.
Publisher

Journal
Year
Volume
12
Pages
229-237
Physical description
Contributors
References
 • Bajda-Wesołowska A., Bochnak T., Hozer M. 2014. Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, 105-125.
 • Bugaj M.2015. Wybrane problemy formalno-prawne związane z rozpoznaniem archeologicznym wykonywanym na trasach inwestycji drogowych, czyli rzecz o fallusie i głosie wołającego na puszczy. Raport 10, 299-308.
 • Czopek S. Pelisiak A. 2014. Autostrady i co dalej? Raport 9, 423-434.
 • Gediga J. 2011. Problemy ochrony zabytków archeologicznych w Polsce. W: B. Szmygin (red.), System ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Lublin: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, 163-170.
 • Górski J., Makarowicz P. 2014. Przyczynek do metodyki opracowywania wyników szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych. Raport 9, 435-442.
 • Kobyliński Z. 2012. Dziedzictwo kulturowe: wartość i własność. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1141-1158.
 • Kodeks Etyki Pracownika Naukowego. 2017. Warszawa (Komisja do Spraw Etyki w Nauce, PAN).
 • Poradyło W. 2016. Grupa tarnobrzeska. W: W. Poradyło (red.), Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz cmentarzyska wczesnośredniowiecznego (= Via Archaeologica Ressoviensia 10). Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 55-182.
 • Rajpold W. 2014. Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza „Zimowit”.
 • Rzepecki S. 2016. Hippika aztecka, czyli rzecz nie tylko o dialogu środowiska naukowego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Raport 11, 277-283.
 • Standardy metodyczne i dokumentacyjne badań archeologicznych i opracowań ich wyników. Warszawa: KOBIDZ, 2009.
 • Zbiór zasad postępowania i norm etycznych środowiska archeologów w Polsce. Dokument opracowany i uchwalony przez Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I PAN. Warszawa (http://www. archekom.pan.pl/index.php?view=articel&catid3Aktualności; wgląd: 28-03.2010).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a32468eb-f2f3-484d-bf96-3dcd8b70b22e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.