PL EN


2018 | 6 (46) | 117-124
Article title

Evolution of the Senate institutions based on the Constitutional Act of March 17th 1921 and the Constitutional Act of April 23rd 1935

Content
Title variants
PL
Ewolucja instytucji Senatu na podstawie Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 roku oraz Ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 roku
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the article, the authors compare the institutions of the Senate of the Second Polish Republic on the basis of the Constitutional Act of March 17, 1921 and the Constitutional Act of April 23, 1935. In the first part, the article presents the the way of functioning and selecting the senators in accordance with the provisions of the Constitutional Act of March 17, 1921. The second part of the article is a description of the regulations contained in the constitutional Act of 23 April 1935, on the basis of which then Senate of the Republic of Poland functioned. At the end of this article, the authors indicate similarities, but above all differences, in the functioning of the first chamber of the parliament of the Second Polish Republic.
PL
W artykule autorzy dokonują porównania instytucji Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. oraz Ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. W pierwszej części artykuł przedstawia sposób funkcjonowania oraz tryb wyboru senatorów zgodnie z przepisami Ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. Natomiast w drugiej części artykułu znajduje się opis regulacji zawartych w Ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r., na podstawie których funkcjonował ówczesny Senat RP. W zakończeniu niniejszego artykułu autorzy wskazują podobieństwa, ale przede wszystkim różnice w funkcjonowaniu pierwszych Izb Parlamentu II Rzeczypospolitej Polskiej.
Year
Issue
Pages
117-124
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
author
References
  • Ajnenkiel A., Konstytucje polskie 1791–1997, Warszawa 2001.
  • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994.
  • Bożyk S., Senat Rzeczypospolitej Polskiej, [In:] Izby drugie parlamentu, ed. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
  • Burda A., Konstytucja marcowa, Lublin 1983.
  • Dobrowolski M., Zasada dwuizbowości w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003.
  • Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2014.
  • Komarnicki W., Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 1992.
  • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Kraków 2006.
  • Pietrzak J., Senat Rzeczypospolitej Polskiej Tradycja i Współczesność XV–XXI w., Warszawa 2010.
  • Dyjakowska M., Realizacja Zasady Trójpodziału Władzy w Konstytucji Marcowej, “Teka Komisji Prawniczej” 2013, vol. VI.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3314ac0-eed3-4a40-9cd7-81b6535276bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.