PL EN


2005 | 1 | 2 Ekonomia | 5-24
Article title

Rola podatku VAT w kształtowaniu ceny na produkty i usługi

Title variants
EN
The Role of the VAT Tax in Shaping Prices for Products and Services
Languages of publication
PL
Abstracts
This article covers the main results of investigation of tax as the economic phenomenon as well as of the value added tax genesis and development. The general characteristic of VAT in Poland is given. The VAT mines, pluses and influence of VAT on the economy is shown. The attempt of VAT functioning evaluation is made.
Keywords
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach, Ukraina
References
 • Bartkowiak W.: VAT Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, cz. 1, Bydgoszcz 1993.
 • Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W.: Prawo finansowe, wyd. 2, Warszawa: C. H. Beck 1997.
 • Bury A.: VAT, Łódź 1993 r., s. 11.
 • Głuchowski J.: Prawo podatkowe państw zachodnich, Toruń 1986.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: Podatki w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Warszawa 1975.
 • Komar A.: Finanse a Wspólnoty Europejskie, Warszawa 1983.
 • Komar A.: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Warszawa: PWE 1996.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna, t. III, Warszawa: PWE 1975.
 • Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa: PWE 1974.
 • Modzelewski W.: Wszystko o VAT, Warszawa 1994.
 • Nowak A.: Banki a sektor gospodarstw domowych; dynamika rozwoju, Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1994.
 • Opinia Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Wybrane problemy i obszary dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, red. P. Saganek i T. Skoczny, Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 1999.
 • OraczewskaD., Nowecki G.: Kodeks podatnika. Zbiór najnowszych przepisów, podatek od towarów i usług, podatek importowy, podatek giełdowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, Warszawa: Infor. 1995.
 • Wernik A.: Kryzys finansów publicznych i drogi jej przezwyciężania w Polsce w latach 1989-1994, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, Warszawa: POLTEXT 1997.
 • Wesołowski A.: Podatek od towarów i usług, „Vademecum Podatnika” 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a34d0b54-2fb7-4d1d-89e4-8e167f6b7c03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.