PL EN


2014 | Nr 3(1) | 82-94
Article title

TENDENCJE ROZWOJU ŚWIATOWEGO RYNKU PRACY W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Authors
Content
Title variants
EN
Trends of the world labour market in the conditions of globalization
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor bada rozwój gospodarki światowej oraz określa jej wpływ na kształtowanie się światowego rynku pracy. Wyjaśnia definicje światowego rynku pracy oraz przedsytawia czynniki, które na niego wpływają. Podkreśla wagę procesów globalizacji oraz modernizacji dla kształtowania się światowego rynku pracy. Proponuje możliwe kierunki polepszenia obecnej sytuacji poprzez stosowanie pomocy publicznej w UE na przykładzie Polski – stosowanie wyłączeń blokowych.
EN
The author is analyzing the development of the world’s economy and determines its influence on the global labour market. The article defines the global labour market and presents the factors which directly influence it. It also emphasizes the significance of globalization and modernization processes shaping the global market. The author offers possible directions in which the contemporary situation should be improved by using public assistance in the EU taking the example of Poland into account which used the block exemptions.
Contributors
  • Yurii Fedkovych Chernivtsi National Uiniversity
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a34ec675-9ffb-47a7-a885-ce82f50fbc0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.