PL EN


2012 | 39 | 9(462) Prekariat? | 28-32
Article title

Praca w przedsiębiorstwie społecznym jako postać underemployment? Przypadek spółdzielni socjalnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Underemployment in social enterprises – social cooperatives as a case in point
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to analyze work conditions in the social economy using the example of social cooperatives, and to determine whether there is a category of their employees affected by underemployment. For this purpose, three sources of data are presented: the nationwide cooperative study conducted by the MPiPS (the Ministry of Labour and Social Policy), the study of the Wielkopolska province cooperatives carried out under the direction of J. Tittenbrun and the study on social economy entities conducted by the Research Institute of Public Affairs. In conclusion, it can be said that the inability to ensure the sustainability of the operation, and thus the stability of employment and adequate income, is a major prerequisite to define a job in social cooperatives as underemployment, despite many noble objectives accompanying the Act of social cooperatives.
PL
Celem artykułu jest analiza warunków pracy w podmiotach ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych, a także określenie, czy występuje wśród ich pracowników kategoria underemployment. W tym celu w artykule odwołano się do trzech źródeł danych: ogólnopolskiego badania spółdzielni socjalnych przeprowadzonego przez MPiPS, badania przeprowadzonego wśród wielkopolskich spółdzielców pod kierunkiem J. Tittenbruna oraz badania Instytutu Spraw Publicznych nad podmiotami ekonomi społecznej. Wnioski wynikające z analizy sprowadzają się do stwierdzenia, iż niemożność zapewnienia trwałości funkcjonowania, a tym samym stabilności zatrudnienia oraz adekwatnego dochodu, stanowi główną przesłankę, by określić pracę w spółdzielniach socjalnych mianem underemployment, mimo wielu szczytnych założeń towarzyszących ustawie.
Year
Volume
39
Pages
28-32
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a360f9be-cb0a-4632-a45a-0dd02e0218ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.