PL EN


2019 | 2/41/2019 | 11-38
Article title

Wypalenie zawodowe nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Content
Title variants
EN
Professional burnout of pre-school and early-school teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem prezentowanego artykułu jest empiryczna weryfi kacja problemu wypalenia zawodowego nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Materiał i metody Materiał empiryczny, autorski zebrany na podstawie ankietyzacji 182 osób. Test wypalenia zawodowego został opracowany samodzielnie. Składa się on z 19 pytań: pięć badało wymiar wyczerpania emocjonalnego, siedem badało wymiar depersonalizacji, a kolejnych siedem odnosiło się do poczucia osiągnięć osobistych. Badane nauczycielki musiały odnieść się z zastosowaniem czterostopniowej skali (od 1 – zupełnie do mnie nie pasuje, do 4 – zdecydowanie do mnie pasuje). Druga część użytego kwestionariusza służyła do pomiaru poziomu samooceny. Samoocena została zmierzona na podstawie polskiej adaptacji Skali Samooceny SES M. Rosenberga. Wyniki Badane nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej charakteryzowały się zróżnicowanym poziomem wypalenia zawodowego. Niski poziom wypalenia reprezentowało 29,7% badanych, przeciętny 41,7%, wysoki zaś 28,6%. Wnioski Zależność pomiędzy poziomem kształcenia (przedszkolny, wczesnoszkolny), wiekiem badanych, ich stażem pracy, poziomem wykształcenia a wypaleniem zawodowym nie pozwala w badanej grupie na wykreślenie trwałego trendu, zależności pozwalającej jednoznacznie zinterpretować uzyskane wyniki. Czynniki socjo-demografi czne nie mają również wysokiego wpływu na samoocenę badanej grupy nauczycielek. Nie ma zauważalnych różnic między poszczególnymi podgrupami a wartością wskaźnikową zmiennej samoocena. Znakomita większość (72%) badanych nauczycielek osiągnęła przeciętne i ponadprzeciętne wyniki w teście samooceny SES Rosenberga. Po weryfi kacji hipotez można stwierdzić, że nauczycielki z wyższym stażem pracy miały wyższe wyniki samooceny uzyskane testem SES Rosenberga.
Year
Issue
Pages
11-38
Physical description
Dates
published
2019-07-31
Contributors
References
  • Antczak, B. (2015). Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Journal of Modern Science, 25(2), 297–311. ISSN 1734-2031.
  • Bedyńska S., Brzezicka, A. (red. nauk.) (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo SWPS „Akademia”, Warszawa. ISBN 9788389281401.
  • Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.) (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa. ISBN 9788362443239.
  • Jurzysta, K. (2017). Pedagogika kultury w systemie współczesnej edukacji. Journal of Modern Science, 35(4), 11–32. https://doi.org/10.13166/jms/84814. ISSN 1734-2031.
  • Koseła, K., Utzig, K. (1980). Skalowanie wielowymiarowe – zastosowania uprawnione i nieuprawnione. Studia Socjologiczne Nr 2. ISSN 0039-3371.
  • Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN,Warszawa. ISBN 8301095377.
  • Noworol, Cz. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Rozmyte modelehierarchiczne, PWN, Warszawa. ISBN 8301100095.
  • Plichta, P. (2015). Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych, Ofi cyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe,Wrocław. ISBN 9788379771141.
  • Strzyżewska, M., Rószkiewicz, M. (2002). Analizy marketingowe. Difi n, Warszawa,s. 288. ISBN 837251271X.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a36cb6fa-1abb-414e-a6dd-7782e209b7ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.