PL EN


2017 | 11 | 219-243
Article title

Europejska misja Słowian? Wątpliwości i pytania

Content
Title variants
EN
The European Mission of the Slavs? Doubts and Questions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On 30 IX 1880 Pope Leo XIII promulgated his encyclical Grande munus in which he recalled the history and the effects of missionary activity carried out among the Slavs in the second half of the ninth century by saints Cyril and Methodius. He also expressed his interest in the unification of the Slavic nations and the creation of a spiritual unity which would bring together Western and Eastern Christianity. On 2 VI 1985, Pope John Paul II, referring to Grande munus promulgated the encyclical Slavorum Apostoli. He deemed the Holy Brothers to be a role model for contemporary Christians, and forerunners of ecumenism, dialogue, enculturation and creation of community in a social environment full of conflicts and divisions. According to the Pope’s view, the continuity of the work done by Cyril and Methodius may save contemporary Europe from forgetting its Christian roots, from denying Christian values and the culture connected with Christianity. As John Paul II maintains, it is the Slavs, especially the Poles, who have a special role in saving Christian Europe. The author does not conceal that she is skeptical about the interest of contemporary Slavs in this evangelization mission seen as continuing the work of the Holy Brothers. She doubts that it can be effective. In view of deep divisions and conflicts among the modern Slavs, of their lack of unity, as well as of a general rejection of Christian values, which can be noticed among those nations as well, it is difficult to see the Slavs as an example of unity among nations and as a model for contemporary Europe. In this multicultural world, those who wish to follow in the footsteps of the Holy Brothers are a definite minority, which has neither the support of their own ethnic/national group nor that of other populations on our continent.
Keywords
Year
Issue
11
Pages
219-243
Physical description
Contributors
 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej
References
 • Encyklika Ojca Św. Leona XIII „Grande munus”, skierowana w dniu 30 września 1880 r. do patriarchów, prymasów, arcybiskupów i biskupów świata katolickiego, s. 1, http://www.cyrylimetody.marianie.pl/grande/pdf (25 II 2016).
 • Mokry W., Kulturowe, religijne i polityczne konsekwencje różnego rozumienia idei świętych Cyryla i Metodego wśród Ukraińców, Polaków i Rosjan. Rozważania historyczno-kulturowe, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, Stawowy-Kawka I. (red.), Kraków 2012.
 • Budniak J., Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania Kościołów, kultur i narodów, Katowice 2009.
 • Święto Cyryla i Metodego, patronów Europy, http://idziemy.pl/kosciol/swieto-sw-cyryla-i-metodego-patronow-europy (25 II 2016).
 • Dimitrowa T., Celebration of St. St. Cyril and Methodius by the Bulgarian community in Warsaw, Poland, [w:] Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, Hristov P., Kasabova A., Troeva E., Demski D., Sofia 2015, s. 267, 272-275.
 • Cierniak U., Listy Jurija Samarina do Iwana Gagarina. Wokół problemów rosyjskiego katolicyzmu XIX wieku, [w:] Słowianie i ich konfesje, red. L. Suchanek, Kraków 2007, s. 60-62.
 • Dębowski T., Charta Oecumenica i jej znaczenie dla procesu pojednania w integrującej się Europie, [w:] Państwo – społeczeństwo – religia we współczesnej Europie, Mróz M., Dębowski T. (red.), Toruń 2009, s. 216-218.
 • Stachowski Z., Miejsce narodów słowiańskich w nauczaniu Jana Pawła II. Między katolicką uniwersalnością a słowiańską regionalnością, [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, Chrobak T., Stachowski Z. (red.), Rzeszów 1995.
 • Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, s. 9, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_encykliki/ (2 X 2015).
 • Orłowski J., Woźniak A. (red.), Myśl słowiańska Jana Pawła II, Lublin 2008.
 • Leszczyńska K., Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Cichobłazińska A., Europa Chrystusa, „Niedziela” 2017, nr 13.
 • Stelmasiak A., Chrześcijaństwo receptą na europejski kryzys, „Niedziela” 2017, nr 13.
 • Jan Paweł II, Akatyst w łączności z Kościołami Wschodu i Zachodu, „L’Osservatore Romano” 1988, nr 304.
 • Jan Paweł II, Trzeba na nowo ukazać Europie wartość i piękno kultury chrześcijańskiej, „L’Osservatore Romano” 1991, nr 9-10.
 • Bartoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa 2008.
 • Sowiński S., Polityczne areopagi zjednoczonej Europy, [w:] Sowiński S., Zenderowski R. (red.), Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław 2003, s. 102-161.
 • Jan Paweł II, Europa musi odnaleźć chrześcijańską tożsamość, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 10.
 • Jan Paweł II, Europa nie może zagubić chrześcijańskiego bogactwa, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 4.
 • Przemówienie Jana Pawła II do korpusu dyplomatycznego (Watykan), 13 stycznia 2003, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 3, s. 21-24.
 • Jan Paweł II, Wiara chrześcijańska dziedzictwem Europy, „L’Osservatore Romano” 2003, nr 10, s. 30-31.
 • Jan Paweł II, Chrystus w dziejach Europy. Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”, 15 lutego 2004, „L’Osservatore Romano” 2004, nr 4, s. 22-23.
 • Jan Paweł II, Europo, bądź wierna swoim korzeniom, „L’Osservatore Romano” 2004, nr 6.
 • Kotlarski G., Rosja i Rosjanie – szkice do autoportretu, [w:] Rozumieć Rosję. Tropy, Figura M., Kotlarski G. (red.), Poznań 1997, s. 19-41.
 • Kotlarski G., Między rusofilią a rusofobią. Myśl historyczna MarKotlarski G., Między rusofilią a rusofobią. Myśl historyczna Mariana Zdziechowskiego, [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, Figura M., Kotlarski G. (red.), Poznań 1999, s. 185-210.
 • Kotlarski G., Zagadnienie cywilizacji Zachodu w rosyjskiej myśli historiozoficznej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, Kraszewski P. (red.), Poznań 2002, s. 107-130.
 • Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.
 • Diec J., Danilewski i Spengler – wizjonerzy cywilizacji imperialnej, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002, s. 66-72.
 • Bohun M., Imperium w myśli politycznej Gieorgija Fiedotowa, [w:] Cywilizacja Rosji imperialnej, Kraszewski P. (red.), Poznań 2002, s. 148-150.
 • Kalinowski P., Przejście, Śmierć i to, co potem, Kraków 2015.
 • Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005.
 • Sokolewicz Z., The Polish Debate on European Christian Values: Some Thoughts on Marginal Issues Concerning Poland’s Negotiations for Membership of the European Union, [w:] Exploring Home, Neighbouring and Distant Cultures, Mróz L., Posern-Zieliński A. (red.), Warszawa 2008.
 • Ingelhart R., Cultural Shift and Advanced Industrial Societies, Princeton 1990.
 • Ingelhart R., Changing Values, Economic Development and Political Change, „International Social Science Journal” 1995, vol. 145, s. 379-491.
 • Kerkhofs I. C., Values and Identities, [w:] Building Stone for Europe 2000. Reflections and Perspectives, Brussels 1993, s. 285-293.
 • Mishtal J., The Politics of Morality. The Church, the State and Reproductive Rights in Postsocialist Poland, Athens 2015.
 • Papież Franciszek w PE: Europa to babcia, już bezpłodna i nietętniąca życiem, http://obserwatoriumrodzinne.pl/papiez-franciszek-w-pe-europa-to-babcia-juz-bezplodna-i-nietetniaca‑zyciem/ (4 VII 2016).
 • Tomasik K., Trzy lata Franciszka: Europa – „starzejąca się babcia”, https://ekai.pl/trzy-lata‑ ‑franciszka-europa-starzejaca-sie-babcia/ (4 VII 2016).
 • Bielecki J., Watykan daje nadzieję Unii, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 V 2016.
 • Papież Franciszek otrzymał nagrodę Karola Wielkiego, http://www.naszdziennik.pl/swiat/157309,papiez-franciszek-otrzymal‑ nagrode-karola-wielkiego.html (6 VII 2016).
 • Papież Franciszek zrobił wyjątek. Przyjął nagrodę Karola Wielkiego, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/nagroda-karola-wielkiego-dla-papieza-miniszczyt-o-europie-w-watykanie,641449.html (6 VII 2016).
 • Papież odebrał nagrodę Karola Wielkiego, http://gosc.pl/doc/3137022.Papiez-odebral-nagrode‑Karola-Wielkiego (6 VII 2016).
 • Papież Franciszek, Co ci się stało, Europo?, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 V 2016.
 • Papież: marzę o Europie, w której bycie imigrantem nie byłoby przestępstwem, http://niedziela.pl/artykul/22191/Papiez-marze-o-Europie-w-ktorej-bycie (4 VII 2016).
 • Budzenie sumienia elit. O kryzysie zachodniej kultury i zadaniu chrześcijan mówi Russell Ronald Reno, „Gość Niedzielny” 2017, nr 24.
 • Kabzińska I., Co współcześni Słowianie mogą dać Europie i czego Europa od nich oczekuje?, [w:] Żyje, żyje duch słowiański. Rozważania nad ideą Słowiańszczyzny, Kuźma I., Schmidt P. (red.), Toruń 2009, s. 84-104.
 • Kabzińska I., Rzeczywistość słowiańska – pytania etnologa i propozycja badań, [w:] Słowianie – idea i rzeczywistość, Makowski K., Saczyńska M. (red.), Poznań 2013, s. 161-220.
 • Grajewski A., Spotkanie na rozdrożu świata, „Gość Niedzielny” 2016, nr 7, s. 4-5.
 • Jaklewicz T., Nadzieja w Trzecim, „Gość Niedzielny” 2016, nr 7.
 • Zieliński H., Kruszenie lodów, „Idziemy” 2016, nr 8.
 • Kabzińska I., Rosja i Ukraina – konflikt w rodzinie słowiańskiej?, „Wschodnioznawstwo” 2016, s. 59-77.
 • Sołowiow W., Wybór pism, t. I- III, Poznań 1988, s. 122-125.
 • Cinek F., Velehrad viry, Olomouc 1936.
 • Jaklewicz T., Fatima 1917.Wielki Post 2017. Pokutujcie, „Gość Niedzielny” 2017, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a36e4ce1-e7cc-4397-ba14-8e89742c1b04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.