PL EN


2018 | 32 | 2 | 51-73
Article title

Gottlob Frege o prawdzie w okresie wydawania dwóch tomów Grundgesetze der Arithmethik (1893-1903)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1893 i 1903 ukazały się dwa tomy najważniejszego dzieła Fregego Grundegezte der Arithmetik. Ten okres można nazwać „szczytem logicyzmu” Fregego. Chociaż temat prawdy w logiczno-filozoficznej twórczości Fregego był podejmowany wielokrotnie, to brakuje pozycji skupiającej się na badaniu poglądów w tym okresie. Dotyczy to w szczególności literatury polskiej. Moim zadaniem jest zebranie i uporządkowanie wszystkich wypowiedzi Fregego na temat prawdy w okresie wydawania wspomnianych tomów. Realizując to zadanie, badam użycie tego pojęcia w pierwszym tomie Grundegezte der Arithmetik oraz w niepublikowanym tekście Logik. Podejmuję zagadnienie funkcjonowania tego terminu w szczególnych kontekstach: antynomii, geometrii i wyrażania ogólności. Na koniec zasygnalizuję kwestię sposobu rozumienia późniejszych wypowiedzi Fregego na temat prawdy.
EN
In 1893 and 1903, two volumes of Frege’s most important work Grundegezte der Arithmetik were published. This period can be called the peak of Frege’s logicism. Although the subject of truth in Frege’s logical and philosophical works has been repeatedly investigated there is a lack of studies on his view in this period, especially in the Polish literature.In this article, therefore, I carry out the following research task: to collect and order Frege’s statements about the truth during the period of publishing two volumes of Grundegezte der Arithmetik. I will refer to texts published during Frege’s life, published posthumously and his correspondence. Particularly noteworthy are: Grundegezte der Arithmetik and the unpublished Logik (1897–1898). That is why separate sections are devoted to these two items, and remarks on truth from other texts are grouped thematically: the problem of antinomy, geometry, expression of generality, and others. The subject of truth appears here in relation to logic, philosophy of language, philosophy of logic, philosophy of mathematics and ontology.
Year
Volume
32
Issue
2
Pages
51-73
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a370c5f1-a2b6-4852-816e-0cc35a5115f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.