PL EN


2019 | 29 | 2 | 65-77
Article title

Права ребенка в Украине и Польше: правовой и социологический компаративный анализ

Content
Title variants
EN
Child’s Rights in Ukraine and Poland: Legal and Sociological Comparative Analysis
PL
Prawa dziecka na Ukrainie i w Polsce: komparatystyka prawno-socjologiczna
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
W artykule rozpatrywane jest zagadnienie praw dziecka, ich klasyfikacja zgodnie z międzynarodowymi standardami w ustawodawstwie Ukrainy i Polski. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań socjologicznych wskazano, w jaki sposób dzieci na Ukrainie i w Polsce same oceniają przestrzeganie ich praw w rodzinie, szkole oraz ogólnie w państwie. Została stwierdzona słuszność zapożyczenia pozytywnego doświadczenia państw europejskich, m.in. Polski, w zakresie ochrony praw, wolności i interesów prawnych dzieci.
EN
In the article we consider the concept and classification of children’s rights, their consolidation in the legislation of the Ukraine and Poland according to international standards. On the base of sociological research, the author defines how children assess their rights in the family, school and state in general. Practicability of implementing of positive European and Polish experience to protect the children’s rights in Ukraine is emphasized.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
65-77
Physical description
Contributors
References
  • Błeszyński, Jacek J., i Anita Rodkiewicz-Ryżek. 2012. „Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych.” Paedagogia christiana 2 (30):95-110.
  • Dutkiewicz, Jacek, Iwona Pirogowicz, i Andrzej Steciwko. 2005. „Ochrona prawna dziecka i rodziny (prawo polskie i standardy prawa międzynarodowego).” W Dziecko i jego środowisko. Prawa dziecka – dziecko krzywdzone, red. Andrzej Steciwko, i Iwona Pirogowicz, 95-109. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
  • Krestovska, Nataliia. 2008. Yuvenalne pravo Ukrainy: istoryko-teoretychne doslidzhennia: monohrafiia. Odesa: Feniks.
  • Kudriavtseva, Olena. 2016. „Konstytutsiini ta instytutsiini zasady zakhystu prav dytyny v Ukraini ta Polshchi: porivnialno-pravovyi analiz.” Istoryko-pravovyi chasopys 2 (8):58-62.
  • Miaskovska-Dashkevych, Kristina. 2009. „Strukturna pozytsiia i kompetentsiia Upovnovazhenoho z prav dytyny v Polshchi.” Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna 49:82-85.
  • Onishchenko, Nataliia, Olena Lvova, i Serhii Suniehin. 2013. „Prava i svobody dytyny: vstup do problemy.” Chasopys Kyivskoho universytetu prava 2:13-17.
  • Piechowiak, Marek. 2004. „Czym są prawa dziecka?.” W Prawa dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Materiały z konferencji Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa, 16 czerwca 2004, red. Magdalena Potapowicz, Marcin Krauzowicz, i Przemysław Przybylski, 13-28. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
  • Skakun, Olha. 2006. Teoriia derzhavy i prava (Entsyklopedychnyi kurs). Kharkiv: Vydavnytstvo Espada.
  • Zhurylo, Serhii. 2017. „Zakhyst prav dytyny v umovakh adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do yevropeiskoho „standartu”.” W Suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku simeinoho prava Ukrainy v umovakh adaptatsii do yevropeiskoho prava: mater. vseukr. kruhl. stolu (m. Odesa, 26 travnia 2017 r.), red. Ye. O. Kharytonova, 14-16. Odesa: Feniks.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3721755-2e87-4263-b844-ab197301475e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.