PL EN


2016 | 16 | 137-150
Article title

Mały krok do połączenia i nieznana droga ku zjednoczeniu

Content
Title variants
EN
Small Pace to the Connection and the Unknown Road to the Unification
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This short outline of the situation of the division between Orthodox denominations in the Ukraine can for instance to a little extent help to understand the scale of the problem. With essential building blocks so to speak increasing the crisis and mutual opposing are both current political conditioning in the country and aspiration of individual community to uniting various criteria on the base completely. However the biggest barrier in seeking, particularly Orthodox sides for communicating of community „noncanonical”, an excessive concentration constitutes on the own role and effects of the future unification. However the hostile UCP PM attitude towards the initiative in joining separate orthodox entities and creating the Orthodox autonomy in the Ukraine is making still taking ineffective.
PL
Ten krótki zarys sytuacji podziału między prawosławnymi wyznaniami na Ukrainie może choćby w niewielkim stopniu pomóc zrozumieć skalę problemu. Istotnymi elementami składowymi niejako nasilającymi kryzys i wzajemne się przeciwstawienie są zarówno obecne uwarunkowania polityczne w kraju oraz dążenie poszczególnych wspólnot do zjednoczenia na podstawie całkiem różnych kryteriów. Jednak największą barierę w dojściu do porozumienia stron, szczególnie prawosławnych wspólnot „niekanonicznych”, stanowi zbytnia koncentracja na własnej roli i efektach przyszłego zjednoczenia. Z kolei nadmiernie zdystansowany i nieprzyjazny stosunek UCP PM wobec inicjatywy połączenia odrębnych podmiotów ortodoksyjnych oraz utworzenia autokefalii prawosławnej na Ukrainie czyni wciąż przedsięwzięcie nieskutecznym.
Year
Issue
16
Pages
137-150
Physical description
Contributors
  • Wydział Teologiczny UAM
References
  • Bremer T., Konfrontation statt Ökumene. Zur kirchlichen Situation in der Ukraine (Erfurter Vorträge zur Kulturgeschichte des orthodoxen Christentums 1/2002), Erfurt 2001, s. 33–34.
  • Jarzyńska K., Ukraińska gra patriarchy Cyryla, „Komentarze OSW” (14.08.2014) nr 144, s. 1–10.
  • Moskałyk J., Jubileuszowa wizyta patriarchy Bartłomieja I na Ukrainie, „Teologia w Polsce” 2 (2008) nr 2, s. 345–356.
  • Olszański T.A., Ukraiński Kościół prawosławny wobec rewolucji i wojny, „Komentarze OSW” (27.10.2014) nr 151, s. 1–8.
  • Yannaras Ch., Philodophie sans rupture, Geneva 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a377f09a-53ea-47e5-bc26-ee88f318e1f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.