PL EN


2018 | 3(16) | 48-66 (19)
Article title

REZONANS MEDIALNY NOWELIZACJI USTAWY O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ W WYBRANYCH TYGODNIKACH OPINII

Content
Title variants
EN
MEDIA REACTION TO THE AMENDMENT TO THE ACT ON THE INSTITUTE OF NATIONAL REMEMBRANCE IN SELECTED OPINION-FORMING WEEKLIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the prelude I introduce threads related to European anti-Semitism. Presenting the functionalists’ standpoint, I elaborate on contemporary attempts to explain the phenomena of mass murder of the Jewish nation during World War II, while placing emphasis on the fact that the historical politics of the Holocaust in Israel and Poland is not yet a closed chapter. Following these conclusions, the goal and methodology of my research is devoted to media reaction to the amendment to the Act pertaining to the Institute of National Remembrance in chosen Polish weekly newspapers of record. In the end I present the results of the research conducted from 29th of January to 15th of April.
Year
Issue
Pages
48-66 (19)
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, adres e-mail: bernardyna.zemla96@gmail.com
References
 • Arendt H. 1998, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, przeł. A. Szostkiewicz, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków.
 • Arendt H. 2011, Prawda i polityka [w:] Między czasem minionym a przyszłym, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Bauman Z. 1993, O nowoczesności TEJ Zagłady raz jeszcze, „Kultura Współczesna. Teoria – Interpretacje – Krytyka”, nr 2.
 • Bauman Z. 2009, Nowoczesność i Zagłada, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. 2016, Obcy u naszych drzwi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dobek-Ostrowska B. 2015, Między politologią i komunikologią. Razem czy osobno? Przypadek studiów porównawczych nad relacjami polityki i mediów w Europie Środkowo-Wschodniej „Politeja”, 36, 27–49.
 • Dyduch J. 2010, Stosunki polsko-izraelskie w latach 1990–2009. Od normalizacji do strategicznego partnerstwa, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 • Fredrickson G.M. 2002, Racism: A Short History, Princeton University Press.
 • Furman W. 2012, Obserwator czy uczestnik. Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 9.
 • Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K. 2000, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów.
 • Kolczyński M. 2017, Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku polityczny. Tygodnik „Polityka” w kampaniach wyborczych 2015 roku, „Polityka i Społeczeństwo” nr 1(15), DOI: 10.15584/polispol.2017.1.3
 • Kołakowski L. 2006a, Ludobójstwo i ideologia [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Kołakowski L. 2006b, Szukanie barbarzyńcy [w:] Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Lisowska-Magdziarz M. 2006, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Michalczyk S. 2007, Nauka o komunikowaniu masowym: struktura i charakter dyscypliny [w:] Studia nad mediami i komunikowaniem masowym, red. J. Fras, Toruń.
 • Michalczyk S. 2009, Uwagi o analizie zawartości mediów, „Rocznik Prasoznawczy” 3, s. 95–109.
 • Michalczyk S. 2013, Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Teoretycznometodologiczne aspekty badań rezonansu medialnego [w:] Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, red.M. Kolczyński, GNOME – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, Katowice.
 • Orwell G. 2002, Lew i jednorożec: socjalizm i duch angielski, przeł. M. Szuster [w:] Jak mi się podoba. Eseje, felietony, listy, przeł. A. Husarska, M. Szuster, B. Zborski, Warszawa.
 • Zertal I. 2010, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, Universitas, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a37cc26d-6b81-405a-9a3f-39a999cc88fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.