PL EN


2009 | 12 | 2 | 129-150
Article title

Związek pomiędzy niezadowoleniem z ciała i zmiennymi psychospołecznymi współwystępującymi z zaburzeniami odżywiania

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Body dissatisfaction and psychosocial variables associated with eating disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania była ocena związków między niezadowoleniem z własnego ciała a wybranymi zmiennymi osobowościowymi u osób z zaburzeniami odżywiania. Metoda: Przebadano 109 pacjentek spełniających kryteria jadłowstrętu psychicznego (n = 65) oraz żarłoczności psychicznej (n = 44) według DSM-IV. Grupę kontrolną stanowiło 65 zdrowych kobiet. W badaniach posłużono się Skalą Niezadowolenia z Własnego Ciała Kwestionariusza Zaburzeń Odżywiania, Kwestionariuszem Poczucia Własnej Wartości, Skalą Samowyrażania i Kontroli, Szpitalną Skalą Lęku i Depresji oraz Skalą Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Wyniki: W badanej grupie pacjentek z anoreksją odnotowano znacząco niższy poziom niezadowolenia z własnego ciała, eksterioryzacji złości, zewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli oraz wiary w szczęście/przypadek w porównaniu z grupą pacjentek chorych na bulimię. Kobiety z jadłowstrętem psychicznym miały dodatkowo istotnie wyższy poziom rodzinnego poczucia własnej wartości oraz wewnętrznego poczucia umiejscowienia kontroli. U osób z anoreksją stwierdzono związki między niezadowoleniem z własnego ciała a: wiekiem (r = 0,440; p<0,01), rodzinnym poczuciem własnej wartości (r = -0,433; p<0,01) oraz zawodowym poczuciem własnej wartości (r = -0,412; p<0,01). W grupie kobiet z żarłocznością psychiczną niezadowolenie z własnego ciała pozostało zależne od eksterioryzacji złości (r = 0,434; p<0,01), kontroli w uzewnętrznianiu złości (r = 0,350; p<0,01), ogólnego poczucia własnej wartości (r = -0,438; p<0,01) oraz rodzinnego poczucia własnej wartości (r = -0,364; p<0,05). Wnioski: W przypadku osób z jadłowstrętem i bulimią psychiczną szczupła sylwetka wpływa na obraz siebie. Niezadowolenie z wizerunku własnego ciała należy traktować jako jeden z czynników wpływających na rozwój psychopatologii zaburzeń odżywiania.
EN
The aim of this study was to analyze the relationship between body dissatisfaction and personality variables among anorexic and bulimic women. Method: 109 patients with a DSM-IV-based diagnosis of anorexia (n = 65) or bulimia nervosa (n = 44) were examined. The control group consisted of 65 healthy women. The Body Dissatisfaction subscale of the Eating Disorders Inventory, Self-Esteem Inventory, the Self-Expression and Control Scale, the Hospital Anxiety and Depression Scale, and the Internal Powerful Others and Chance Scale were used in the study. Results: Body dissatisfaction, anger out, external control and belief in chance were significantly lower in the anorexic group as compared to the bulimic group. Additionally, the women suffering from anorexia had significantly higher family self-esteem and internal control. In the clinical sample of female adolescents suffering from anorexia, a correlation was found between body dissatisfaction and: age (r = 0,440; p<0,01), family self-esteem (r = -0,433; p<0,01) and professional self-esteem (r = -0,412; p<0,01). However, the body dissatisfaction in patients with bulimia nervosa was related to anger out (r = 0,434; p<0,01), anger out control (r = 0,350; p<0,01), general self-esteem (r = -0,438; p<0,01) and family self-esteem (r = -0,364; p<0,05). Conclusion: In the population suffering from anorexia and bulimia nervosa, the slim silhouette was found to be an important factor affecting self-image. Body dissatisfaction should be regarded as one of many factors influencing the development of psychopathology of eating disorders.
Year
Volume
12
Issue
2
Pages
129-150
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a37fb55c-669d-47b2-9069-fe95555dc4cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.