PL EN


2020 | 20 | 7-19
Article title

River as a common good – the case of Wrocław

Authors
Content
Title variants
PL
Rzeka jako dobro wspólne – studium przypadku Wrocławia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Social participation is guaranteed by law; it enables citizens to decide on activities in a city. The article aims to examine the efficacy of participation in the decision-making process regarding river management in Wrocław. The author analysed to what extent the city’s inhabitants are involved in river management and what opportunities for self-government are provided for it. The methods: literature and document analysis, deduction, and statistical methods. The article discusses: the assumptions of participation, possibilities related to river management in Wrocław, data related to the inhabitants’ activity in the field of rivers and the forms of this activity. Results: residents are involved in river management if they are encouraged to do so; policy-makers are introducing tools that engage residents, but they are not always enough. The results may provide an introduction to research on participation tools that would encourage residents to engage in complex topics.
PL
Partycypacja społeczna jest gwarantowana przez prawo i umożliwia obywatelom decydowanie o działaniach w mieście. Artykuł miał na celu zbadanie skuteczności partycypacji w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania rzeką we Wrocławiu. Analizowano, w jakim stopniu mieszkańcy miasta angażują się w zarządzanie rzekami oraz jakie możliwości w tym zakresie daje im samorząd. Zastosowano metody analizy literatury i dokumentów, dedukcji i metody statystyczne. Omówiono założenia partycypacji, możliwości związane ze współzarządzaniem rzekami we Wrocławiu, dane związane z aktywnością mieszkańców w zakresie rzek oraz formy tej aktywności. Mieszkańcy angażują się w zarządzanie rzeką, jeśli są do tego zachęceni; decydenci wprowadzają narzędzia angażujące mieszkańców, jednak nie zawsze są one wystarczające. Wyniki mogą stanowić wstęp do badań na temat narzędzi partycypacji, które zachęciłyby mieszkańców do zaangażowania w złożone kwestie.
Keywords
Year
Issue
20
Pages
7-19
Physical description
References
 • Adamiczka, B., and Adamiczka, H. (2016). Rozwój, odrzucenie, powrót – fazy interakcji miasto-rzeka w kontekście Wrocławia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (443), 11-22. DOI: 10.15611/pn.2016.443.01
 • Adamiczka, H. (2016). A cooltural river in the capital of culture. Biblioteka Regionalisty, (16), 7-16.
 • Adamiczka, H., and Macalik, J. (2019). The river’s role in the city’s brand image: The case of Wroclaw (Poland) and Prague (the Czech Republic). Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 – Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 5525-5540.
 • Braun, R. (2010). Social participation and climate change. Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, 12(5), 777-806. DOI: 10.1007/s10668-009-9224-1
 • El Razak, A., and El Ela, A. (2011). Social participation in Egypt: Civil Society’s former experience and new opportunities (Draft Background Paper 11), World Conference on Social Determinants of
 • Health, Rio De Janeiro, Brazil, 19-21 October. Retrieved from https://www.who.int/sdhconference/resources/draft_background_paper11_egypt.pdf?ua=1
 • Fundacja OnWater.pl. (2020). Retrieved from http://onwater.pl/category/akcje/
 • Fundacja OnWater.pl. (n.d.). Retrieved from http://onwater.pl/fundacja/
 • Hausner, J. (Ed.). (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Retrieved from http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/LGPP_Komunikacja_i_partycypacja_spoleczna.pdf
 • Kraszewski, D. (2010). Dwa bieguny – różne krańce miasta, różni obywatele. Raport. Rybnik: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Retrieved from https://cris.org.pl/images/files/2010/2_bieguny_raport.pdf
 • Lauriusz, D. (2013). Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce. In M. Ćwiklicki, and M Frączek (Eds.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk (pp. 24-37). Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Odra River Cup. (n.d.). Retrieved from http://odrarivercup.pl/pl/nowa-odslona-regat-odra-river-cup/
 • Open Eyes Economy Summit. (2018). Retrieved from https://oees.pl/prelegent/kamil-zaremba/
 • Podrażka, M. (2018). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rodzina/konsultacje-spoleczne
 • Postulaty z dyskusji Wrocławskie Forum Odry – rozwój miasta na rzekach i nad rzekami. (2016). Retrievedfrom https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/wroclawskie-forum/doc/Postulaty-z-dyskusji_Wroclawskie-Forum-Odry_19.03.2016.pdf
 • Pretty, J. N., Guijt, I., Thompson, J., and Scoones, I. (1995). A trainer’s guide for participatory learning and action. London: IIED.
 • Rodrigo, D. and Amo, P. A. (n.d.). Background document on public consultation. Retrieved from http://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf
 • Statistical Office in Wrocław. Chapter I. Geography. (n.d.). Retrieved from https://wroclaw.stat.gov.pl/files/gfx/wroclaw/pl/defaultstronaopisowa/1731/1/3/01_geografia.pdf
 • Uchwała Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Wrocław nad Odrą. (2015a). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/powitanie-nowego-roku-wkajaku-i-na-przystani-zarezerwuj-miejsce/
 • Wrocław nad Odrą. (2015b). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/miasto-plynie-czyli-festiwalposwiecony-odrze-w-programie-wycieczki-i-projekcje-filmowe/
 • Wrocław nad Odrą. (2015c). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/mikolaje-plywajacy-na-smoczych-lodziach-chca-obdarowac-dzieci-pomoz-w-zbiorce-prezentow/
 • Wrocław nad Odrą. (2015d). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/iii-dolnoslaski-karnawal-odrzanski-juz-za-nami-w-splywie-udzial-wzielo-30-jednostek-plywajacych/
 • Wrocław nad Odrą. (2016a). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/fotografik-ktory-wypil-wode-ze-zrodla-odry/
 • Wrocław nad Odrą. (2016b). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/nurkowanie-w- odrze-w-replice-skafandra-z-1797r-zobacz-zdjecia/
 • Wrocław nad Odrą. (2016c). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/pokaz-ze-czytasz-nad-odra/
 • Wrocław nad Odrą. (2016d). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/regaty-na-zalewie-osobowickim/
 • Wrocław nad Odrą. (2016e). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/konkurs-fotograficzny-jakbawicie-sie-na-bulwarze-dunikowskiego/
 • Wrocław nad Odrą. (2016f). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/odrzanska-eskapada-cykl-spacerow-po-dolinie-odry-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej/
 • Wrocław nad Odrą. (2016g). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/spraw-sobie-kurs-motorowodny-i-dorzuc-sie-do-puszki-wosp-wodniacy-pomagaja/
 • Wrocław nad Odrą. (2016h). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/we-wroclawiu-i-dziewieciu-innych-miastach-rusza-nabor-na-bezplatne-zajecia-zeglarskie-dla-dzieci/
 • Wrocław nad Odrą. (2017a). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/kolejne-mistrzostwa-rozegraja-sie-na-odrze/
 • Wrocław nad Odrą. (2017b). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/regionalne-finaly-ogolnopolskiego-programu-edukacji-zeglarskiej-polsailing/
 • Wrocław nad Odrą. (2017c). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/rodzinna-gra-miejska-gdziejest-blekitka-ruszyly-zapisy/
 • Wrocław nad Odrą. (2017d). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/viii-regaty-o-puchar-uks-zeglarz-juz-w-najblizszy-weekend/
 • Wrocław nad Odrą. (2017e). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/wolontariusze-trash-heroesposprzatali-okolice-odry/
 • Wrocław nad Odrą. (2019a). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/dzien-odry-2019-programatrakcji/
 • Wrocław nad Odrą. (2019b). Retrieved from https://wroclawnadodra.pl/tumski-cup-2019-czym-sa-wyscigi-smoczych-lodzi/
 • Wrocław nad Odrą. (2020). Retrieved from http://wroclawnadodra.pl/historia-wroclawskiego-wezla-wodnego/
 • Wrocław Rozmawia. (2016a). Retrieved from https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski-definicja
 • Wrocław Rozmawia. (2016b). Retrieved from https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawskie-forum-odry
 • Wrocław Rozmawia. (2020). Retrieved from https://www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje
 • Wrocław Spatial Information System. (n.d.). Retrieved from https://geoportal.wroclaw.pl/en/development_study/
 • Wydział Partycypacji Społecznej UMW. (2019). W klimacie miasta – Konsultacje kart działań adaptacyjnych zaproponowanych w Planie adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030.
 • Zarządzenie nr 8766/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
 • Zychowicz, Z. (2014). Konsultacje społeczne w samorządzie. Szczecin: Instytut Rozwoju Regionalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3882701-f7c5-403b-8eb0-1344e9cc2e09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.