PL EN


2015 | 6 | 3 | 5-14
Article title

Współczesne kobiety myślą o sobie samych – świadectwo filozoficzne

Title variants
EN
Modern Women Think about Themselves: A Philosophical Testimony
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą prezentacji specyfiki filozofii feministycznej na przykładach trzech myśli¬cielek żyjących w różnych epokach i miejscach. Fenomenolżka i katoliczka Edyta Stein w pisze o podobieństwie natury kobiety i mężczyzny, ich równości i powołaniu kobiety do realizacji swoich talentów i możliwości. Francuska filozofka i psychoanalityczka Luce Irigaray dekon¬struuje tworzoną z męskiego punktu widzenia filozofię i kulturę i szuka sposobów wyrazu kobiecych pragnień i wyobrażeń. Współczesna polska filozofka Jolanta Brach-Czaina opisuje nieobecne dotąd w filozofii kobiece doświadczenia. Wspólna im wszystkim jest potrzeba mówienia własnym głosem o własnych doświadczeniach i budowania autonomicznego podmiotu kobiecego.
EN
The article is an attempt to present the peculiar character of feminist philosophy, using as examples three women thinkers living in different times and places. The phenomenologist and Catholic Edith Stein writes about the similar natures of men and women, their equality, and the vocation of women to realize their talents and abilities. The French philosopher and psycho¬analyst Luce Irigaray deconstructs philosophy and culture created from the masculine point of view and looks for ways of expressing women’s desires and imaginations. The contemporary Polish philosopher Jolanta Brach-Czaina describes feminine experiences that have until now been absent in philosophy. What is common to them all is the need to speak with their own voice about their own ex¬periences and to construct an autonomous feminine personality.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
5-14
Physical description
Contributors
References
 • ADAMIAK Elżbieta: Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997.
 • ADAMIAK Elżbieta: Milcząca obecność. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1999.
 • ADAMIAK Elżbieta: Edyty Stein i Jana Pawła II teologiczna wizja kobiecości. „Teologia Praktyczna” 2012 nr 13 s. 179-190.
 • ADAMIAK Elżbieta: Edyta Stein – teologiczna wizja roli kobiet w Kościele i społeczeństwie. „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 11. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.
 • BARANOWSKA Maria Małgorzata: Luce Irigaray: myślenie różnicy płci. W: Płeć – kobieta – feminizm. Red. Z. Gorczyńska, S. Kruszyńska, I. Zakidalska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1997.
 • BARANOWSKA Maria Małgorzata: Myśl Jolanty Brach-Czainy jako próba nowej fenomenologii. „Kwartalnik Filozoficzny” 34:2006 z.1 s. 135-144.
 • BARANOWSKA Maria Małgorzata: Czy można mówić o istocie i naturze kobiety? W: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein,11, Fenomen Edyty Stein – Das Phaenomen Edith Stein. Red. naukowa Markus Bernhardt, Anna Grzegorczyk, Małgorzata Grzywacz, Katarzyna Machtyl. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014 s.135-143.
 • BARANOWSKA Maria Małgorzata: Przerwane milczenie [rec.: Elżbieta ADAMIAK. Milcząca obecność]. „Znak” 1999 nr 10(533) s. 159-163.
 • BRACH-CZAINA Jolanta: Szczeliny istnienia. Warszawa: PIW 1992.
 • [BRACH – CZAINA] Jolanta córka Ireny wnuczka Bronisławy prawnuczka Ludwiki: Błony umysłu, Warszawa: Sic! 2003.
 • DYBEL Paweł: Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie. Kraków: Universitas 2006.
 • IRIGARAY Luce: Ciało-w-ciało z matką. Przeł. Agata Araszkiewicz. Kraków: Wydawnictwo eFKa 2000.
 • IRIGARAY Luce: Speculum de l’autre femme. Paris: Les Éditions de Minuit 1974.
 • IRIGARAY Luce: Ce sexe qui n’en est pas un. Paris: Les Éditions de Minuit 1977.
 • IRIGARAY Luce: Éthique de la différence sexuelle. Paris: Les Éditions de Minuit 1984.
 • IRIGARAY Luce: Le Temps de la différence. Pour une révolution pacifique. Paris: Librairie Générale Française 1989.
 • JAN PAWEŁ II: List apostolski Mulieris Dignitatem z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html
 • JAN PAWEŁ II: List do kobiet na IV światową konferencję poświęcona kobietom w Pekinie. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/pekin_29061995.html
 • MAŁECKA Magdalena: Kobiecość odzyskana? Pomiędzy ‘sex’ a ‘gender’ i ‘esencją’ a ‘konstruktem’, czyli historia zgubnych dualizmów. „Kwartalnik Filozoficzny” 42:2014 z. 3 s. 89-106.
 • PUTNAM TONG Rosemarie: Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 • STEIN Edith: Die Frau. Ihre Aufgabe nach Natur und Gnade. (Edith Steins Werke Bd. 5). Louvain–Freiburg: Editions Nauwelaerts–Verlag Herder 1959. Polski przekład: TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA. Kobieta – jej zadanie według natury i łaski. Tłum. Janina Immakulata Adamska OCD. Pelplin–Tczew: Bernardinum–Instytut Teologiczny Diecezji Pelplińskiej 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3885113-af2c-49db-b7e2-a6afb3452bbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.