Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 195-202

Article title

The European Union and Urban Planning

Authors

Title variants

PL
Unia Europejska i Prawo zagospodarowania przestrzennego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
There is no master plan for the metropolitan area of Warsaw. Although, at first glance, urban planning seems to be largely unregulated by UE law, the addition of sectorial regulation on many important subjects as environment, risks etc. strongly encourage a future oriented regulation of land use a master plan. And precisely because such matters goes beyond the Warsaw city’s administrative boundaries, the metropolitan area seems to appear as the proper level to adopt a master plan.
PL
Nie istnieje odgórny plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitarnego Warszawy. Chociaż na pierwszy rzut oka planowanie urbanistyczne wydaje się nie dość uregulowane przez prawo unijne. Dodanie sektorowych regulacji w prawie UE w wielu ważnych kwestiach jak na przykład środowisko powoduje, że przyszłe regulacje będą dążyły do stworzenia całościowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan obejmowałby swym zasięgiem obszary wykraczające poza administracyjne granice Warszawy.

Journal

Year

Volume

63

Pages

195-202

Physical description

Contributors

  • L’école de droit de SciencesPo Paris

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a389c53c-8ecc-4441-93cd-fd8b65589578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.