PL EN


Journal
2016 | 63 | 195-202
Article title

The European Union and Urban Planning

Authors
Title variants
PL
Unia Europejska i Prawo zagospodarowania przestrzennego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There is no master plan for the metropolitan area of Warsaw. Although, at first glance, urban planning seems to be largely unregulated by UE law, the addition of sectorial regulation on many important subjects as environment, risks etc. strongly encourage a future oriented regulation of land use a master plan. And precisely because such matters goes beyond the Warsaw city’s administrative boundaries, the metropolitan area seems to appear as the proper level to adopt a master plan.
PL
Nie istnieje odgórny plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitarnego Warszawy. Chociaż na pierwszy rzut oka planowanie urbanistyczne wydaje się nie dość uregulowane przez prawo unijne. Dodanie sektorowych regulacji w prawie UE w wielu ważnych kwestiach jak na przykład środowisko powoduje, że przyszłe regulacje będą dążyły do stworzenia całościowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan obejmowałby swym zasięgiem obszary wykraczające poza administracyjne granice Warszawy.
Journal
Year
Volume
63
Pages
195-202
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a389c53c-8ecc-4441-93cd-fd8b65589578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.